Informace

Jak poznáš, jestli jsi v pohybu anebo v klidu?

Na tomto workshopu budeme zkoumat stav klidu a budování pohybu směrem k plné kinestetické zkušenosti tance. Budeme pracovat formou sóla, duetu a skupiny. V naší práci půjde především o důraz na přímou zkušenost, podpořenou improvizačním přístupem k tvorbě.

Jako témata pro hledání pohybového slovníku budeme využívat techniky jako například:

Čtyři tělesné pozice vnímavosti: ležení, sezení, stání a chození

Small Dance: zkoumání vlastní historie pohybu

Známý a Neznámý tanec: zkoumání vlastního pohybového jazyka

Kompozice jako objasnění: zkoumání fenoménu tance – jak tanec vyjadřuje emoce, vztahy, jak vypráví příběhy velmi svěžím a nekonvenčním způsobem, jak uvolňuje stereotypy, převahu racionálního způsobu vnímaní a jak narušuje lineární logiku chápání

V závěru workshopu si vyhradíme čas na formu Dialogu podle fyzika Davida Bohma, v centru kterého stojí Ticho jako společný základ pro komunikaci, porozumění, nalezení jasné artikulace pro zažitou zkušenost, smysluplnou a konstruktivní zpětnou vazbu.

Tento workshop je určený pro všechny s vážným zájmem kreativně a hlouběji zkoumat taneční trénink. Některé z technik patří k extrémním formám zkušeností, jelikož jsou definované délkou jejich trvání, jako například stát v klidu jednu hodinu.

Předchozí taneční zkušenosti nejsou nutné.

English friendly.

Rezervujte si své místo zde!