Informace

Budeme pracovat převážně ve dvojici, ale není podmínkou účasti přivést si někoho s sebou, i když pokud s někým tvoříte ve dvojici, může to být právě a třeba pro vás.

Myšlenky a postupy, kterých se dotkneme:

– základní hlasový trénink (od dechu k hlasu, správná pozice těla, hlas na opoře/na bránici, k hlasové znělosti a co všechny tyto pojmy mohou znamenat)

– od práce s hlasem se dostaneme k textu, který vznikne na místě a se kterým budeme poté pracovat pohybově

– během workshopu budou vznikat strukturované improvizace, na kterých si ověříme všechny principy, se kterými budeme pracovat během dílny (pohyb, text, hlas a rozvíjení tvůrčích impulsů)

Otázka, která nás zajímá a na kterou budeme společně hledat odpověď, zní:

– jak poznáme, kdy „to něco“ vzniká a jak to můžeme podpořit v tvorbě? Jak dosáhnout uvolněné tvořivosti ve dvojici s partnerem? Co je to vlastně spolupráce a jak si mohu vytvořit bezpečný prostor, kde chyba není ve skutečnosti chyba?

Používáme principy založené na otevřené hře, vycházíme z autentického projevu každého účastníka a ten podporujeme.

Hlavní nástroje naší práce jsou kromě různých hlasových, dechových a pohybových technik:

– empatie, naslouchání, různé techniky na posílení pohotovosti v reakcích – připravenost, naladění se, otevřenost a hlavně humor