Informace

Program bude postaven na materiálu vybraném z významných pilířů výzkumu, mezi něž patří:

Rhythm and coordination – Ověříme si, zda dokážeme svá těla rozehrát, aby vše pracovalo v harmonické součinnosti. Jak efektivně dokážeme při pohybu využít vloženou energii a naší celkovou kapacitu? Disponujeme fungující mapou svého vlastního těla?

Earthquake architecture – Prozkoumáme, jak si dokážeme poradit s impulzy přicházejícími z okolního světa. Umíme pod tlakem inteligentně reagovat a přizpůsobit se? Jak můžeme rozvoj těchto schopností podpořit vhodně nastaveným tréninkem?

Anatomy of injury – Co děláme pro to, abychom lépe poznali své vlastní tělo, a následně toho využili pro předcházení zranění i rehabilitaci? Kolik pozornosti tomuto stěžejnímu tématu věnujeme?

Jak si v tomto můžeme vzájemně pomáhat s tréninkovými partnery? Dokážeme převzít zodpovědnost za sebe samotné?

Athletic leg development – Jak pracovat na svých dolních končetinách, aby nám co nejlépe sloužily, ať už během sportovního výkonu nebo při každodenním pohybu po povrchu zemském. Pro chůzi, tanec, běh, skákání…pár silných, pružných, spolehlivých nohou je vždy základem.

Body to body practice – Kudy vedou cesty k nalezení jednotících principů v práci s partnerem, které můžeme využít napříč disciplínami? Jak otevřít nové možnosti za nedogmatického využití postupů posbíraných v různých doménách mezilidské interakce, abychom měli vždy po ruce zajímavý nápad pro různé aspekty tělesného rozvoje i vyjadřování v partnerské práci?

Během workshopu budeme kombinovat materiál pro práci samostatnou, vytvářet a řešit pohybové situace ve dvojicích či větších skupinách i pracovat s některými jednoduše dostupnými pomůckami. Společnými silami vytvoříme otevřený prostor pro objevování a učení, aby si každý mohl odnést inspiraci pro další kroky ve svém vlastním rozvoji.

Nebudeme hledat univerzální návody. Žádné nejsou. Když si však dokážeme položit správné otázky, a máme okolo sebe lidi, kteří se upřímně snaží nás podpořit, vždy se dá najít cesta, jak dělat věci lépe.

Workshop je otevřený pro každého. Veškerý materiál, s nímž budeme pracovat se dá snadno přizpůsobit vašim aktuálním dispozicím a omezením. Trénovat budeme v sobotu i v neděli 10-13 a 14-17. Cena workshopu je 1600 Kč. Pro registraci a další informace pošlete e-mail na info@kinetickabinet.com.