Informace

Workshop reflektuje probíhající výzkum principů Axis Syllabus – metody, která se soustředí na komplexní architekturu těla a na to, jak může být tělo dynamické a senzitivní. Každý pohyb je výsledkem kontinuálního přizpůsobování se vnějším a vnitřním podmínkám. Prostřednictvím výzkumu biomechaniky, hudebnosti, prostorových vztahů a v rámci kolektivních diskuzí nabídne workshop účastníkům základ a souhrn doporučení na všech úrovních. Workshop se bude věnovat improvizaci a kreativním hrám, které usměrní expresivní potenciál individuálního a kolektivního těla, které bude dále zkoumáno v sérii pohybových frází. Více informací o Axis Syllabus: www. axissyllabus.org

Francesca Pedullà je tanečnice, choreografka, pedagožka a nezávislá kurátorka. Studovala dějiny divadla v Janově, jako odbornice na expresivitu afrického tance získala profesuru na Centre Artistique 6-éme Parallel – FEIDA Bordeaux. Několik měsíců žila v Beninu. Je aktivní členkou výzkumné komunity Axis Syllabus a certifikovanou lektorkou této metody. Od roku 2005 realizovala jako choreografka několik uměleckých projektů v Evropě a Beninu. Momentálně žije v Berlíně a působí v celé Evropě, Izraeli, Brazílii, USA, Kanadě a Beninu. Více informací: www.francescapedulla.org.