Informace

Workshop nabídne praktické nástroje a cvičení, která účastníkům umožní reflektovat, hodnotit a nakonec i proměnit svůj tvůrčí přístup. Nad symboly kříže, kruhu a labyrintu budeme diskutovat klíčové polarity tvůrčího procesu, tedy vnímání, tvorbu, intuici a prožívání. Skrze praktická cvičení i čistě fyzickou aktivitu budeme zkoumat, jak přínosná může v tomto ohledu být postava dramaturga – i její možné podoby – svědek, partner v dialogu, střihač. Mimo jiné se zaměříme na proces střihu a roli rytmu a přechodů.

Zaměříme se:

– na vnímání (co hledám?)
– artikulaci (jak se vyjádřit tak, abych co nejlépe dosáhl/a toho, co hledám?)
– interdisciplinární metody (jak pracují umělci v jiných oborech a jak mohu tyto metody transponovat do své oblasti působení?)

Cílem workshopu je otevřít účastníkům nový pohled na jejich vlastní tvůrčí a choreografickou metodu a zahrnuje individuální koučování konkrétních prací jednotlivých účastníků.

Dr. Guy Cools je taneční dramaturg, v současné době působí jako docent na výzkumném institutu Arts in Society v Tilburgu a jako hostující profesor na univerzitě v Gentu. Jako taneční kritik, kurátor a dramaturg spolupracoval s řadou výrazných osobností taneční scény, mezi něž patří Koen Augustijnen (BE), Sidi Larbi Cherkaoui (BE), Danièle Desnoyers (CA), Lia Haraki (CY), Akram Khan (UK), Arno Schuitemaker (NL) nebo Stephanie Thiersch (DE). V poslední době mu vyšly dvě zásadní publikace – The Ethics of Art: ecological turns in the performing arts (Etická rovina umění: nástup ekologického přístupu v živém umění; spolu s Pascal Gielen, 2014) a In-between Dance Cultures: on the migratory artistic identity of Sidi Larbi Cherkaoui and Akram Khan (Na rozmezí tanečních kultur: aspekt migrace v uměleckém vyjádření Sidi Larbi Cherkaouiho a Akrama Khana, 2015). V současné době žije ve Vídni.

Dopolední program (9 – 13h) společná práce všech účastníků (praktické úkoly).
Odpolední program individuální koučink konkrétních prací účastníků
(max. dva za den; v prostorách, kde umělci běžně na svém aktuálním projektu
pracují – umělci si prostor zajišťují sami popř. po dohodě s pořadateli)

Workshop je určen pro choreografy/choreografky aktuálně v procesu tvorby díla (individuálně či ve dvojici s jiným umělcem – např. dramaturgem, tanečníkem apod.). Kapacita workshopu je limitována.

Cena: 500,-Kč / osoba za I. blok

Prosíme o Vaši rezervaci na e-mailu alena.brozova@tanecpraha.eu, nejpozději do 4. 12. 2016. Účastníci workshopu budou vybráni na základě zaslaného CV (max. 1 strana) a motivačního dopisu (max. 1,5 strany), nejlépe v angličtině.

***POZOR, UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽENA DO 15.12.!***

V motivačním dopise, prosíme, zodpovězte na otázky:

Čím by byla účast na workshopu pro Vás přínosná?
Jaké cíle byste chtěl/a dosáhnout účastí na tomto workshopu?
Pakliže si přejete účastnit workshopu společně s někým dalším z tvůrčího týmu, kdo by to byl?

Pořadatel: Tanec Praha z.ú.

Partneři: PONEC – divadlo pro tanec, Studio ALTA

Za podpory: MK ČR, MHMP, MČ Praha 3, Zastoupení vlámské vlády v ČR

Logo_vlámské

VÍCE INFORMACÍ