Informace

14.10. – 18.10. 2019 / 10:00 – 16:00

»»»VSTUPENKY«««

„Tělo je článkem, který propojuje lidskou bytost s přírodou. Jsme součástí přírody, protože jsme ztělesněni. Jako těla jsme materiálními bytostmi. Jako těla se můžeme vztahovat k jiným objektem, jsme dočasní, kontextuální a závislí, jsme předmětem sil, které jsou mimo naší kontrolu.“ – Gudbjorg R. Johannesdottir & Sigridur Thorgeirsdottir, “Reclaiming nature by reclaiming the body”

Na tomto workshopu chci sdílet svou choreografickou praxi a výzkum různých propojení mezi tělem a přírodou. Budeme zkoumat propojení okolitého prostředí a těla, pohybu kolem nás a v nás, a představivost. Budeme společně rozšiřovat naše vnímání, zkoumat přírodu skrz pohyb a pracovat s tělem jako silným zdrojem referencí a znaků.

Dopoledne se budeme věnovat improvizačním cvičením a zahřívání, budeme hravou formou zkoumat různorodost pohybu a experimentovat se smyslovým přístupem k pohybu. Jedním z mých hlavních choreografických nástrojů je práce se smyslem sluchu. Budeme diskutovat a pracovat s technikami, které nám pomůžou poslouchat nejen ušima, ale i kůží a celým tělem. Tím vypustíme kreativitu z našeho vnitřku ven a objevíme nové pohyby a myšlenky skrz naše tělo.

Odpoledne budeme tyto zkušenosti přetvářet do kompozičního materiálu. Budeme zkoumat například koncepty změna vs transformace, repetice vs rekurence, a také to, jak různé přístupy k času / přerušení / budování / odebírání atd. můžou zcela posunout naše prožívání, smysly a vnímání. Chci taky pracovat s konceptem přítomnosti – v našem vnímání, ale i v různých částech těla, které se pak stanou centrem vnímání pohybujícího se těla. Prozkoumáme potenciál detailů a nuancí našeho těla, tedy těch částí, které jsou často neviditelné a zapomenuté, jako například prsty na nohách, lokty, menší klouby a tvář.

Mým cílem je podpořit a kultivovat pohybové kapacity a kreativitu každého účastníka. Doufám, že workshop bude inspirovat k všestrannému přístupu k pohybu jak v choreografii, tak v improvizaci.

The Lover (2015) by Bára Sigfúsdóttir – © Aëla Labbé