Informace

Je určen všem se zájmem o pohyb a pohybový výzkum. Workshop je rovněž praktickou pozvánkou na představení Elegance kvantového králíka, pohybově – taneční experimentování s kvantovou teorií a s vnímáním lineární a nelineární podstaty reality. ČVUT FEL, 7.11.2016 v 19.00.

Lektoři workshopu jsou dlouholetí spolupracovníci v oblasti performance a pohybového výzkumu. Anna Sedlačková, certifikovaný BMC practitioner, performer a tanečný pedagog a Dano Raček, tanečník, performer, improvizátor a taneční pedagog. Anka a Dano sdílejí fascinaci přírodními zákony a jejich paralelami ve fyzickém pohybu. V minulosti se oba umělci ponořili do pohybového průzkumu / výzkumu vědeckých témat z oblasti kvantové fyziky a embryologie. V posledních letech se jejich spolupráce přímo zaměřuje na zkoumání otevřených pohybových forem, ve kterých propojují pohybové improvizace a mluvené slovo.

Dalším důležitým zdrojem jejich vzájemného tvořivého výzkumu je jejich somatický přístup k pohybu. V somatickém přístupu je pohyb vytvářený zevnitř, dotýká se, ale i odráží mnoho různých aspektů fyziologických procesů probíhajících v každém jednotlivci. Nabízí způsoby, jak zdokonalit různé úrovně vnímaní prostřednictvím známých a taky mnoho neznámých smyslových „kanálů“.

Mgr. art. Anna Sedlačková ArtD., je pedagog na Katedře taneční tvorby VŠMU a přes 20 let působí v oblasti nezávislé scény současného tance u nás a v zahraničí.

Mgr. art. Daniel Raček je hrdým absolventem matematicko-fyzikální fakulty UK v Bratislavě a jako profesionální tanečník působí již přes 20 let. Za svou práci byl v roce 2006 oceněný cenou Philip Morris / Květ baletu. Momentálně působí v tanečních uskupeních v Norsku, v Čechách a na Slovensku.

Cena: 400 Kč, studenti 300 Kč, studenti ČVUT 200 Kč. Prodej na místě před workshopem.