Informace

RespondART je celoroční projekt Studia ALTA ve spolupráci s divadlem Alfred ve dvoře a LOFFT (Lipsko). V roce 2016 na projektu spolupracovali umělci z TanzFaktur Kolín nad Rýnem a Brottfabrik Bonn. V rámci projektu uvádíme společensky angažovaná představení, po kterých následují diskuze moderované Alicí Koubovou. Cílem projektu je přivést diváky k aktivní recepci uměleckého díla, lepšímu pochopení dnešního světa a vlastnímu kritickému myšlení.

Alice Koubová je vědeckou pracovnicí Filosofického ústavu Akademie věd a přednáší na Akademii múzických umění v Praze. Orientuje se především na témata performativní filosofie, post-fenomenologie, filosofie tělesnosti a etiky. Je autorkou knihy Self-Identity and Powerlessness (nakladatelství Brill ) a dalších knih a odborných článků v uvedené oblasti. Kromě tradiční filosofie vede kurzy a organizuje dílny na pomezí filosofie, uměleckého výzkumu a autorské performance. Je držitelkou ceny Josefa Hlávky, ceny Libellus Primus a prémie Otto Wichterle.

Program 2017:

18.3. / 14:00 – 18:00 + 18:30 – 22:00 / Sobotní Bazaar

19.4. / 20:00 / ME-SA, Renan Martins: Replay / Divadlo Ponec

12.5. / 19:30 / Anna Konjetzky: Chipping

13.5. / 17:00 / Ufftenživot: Keep Calm

14.5. / 15:00 / Ceren Oran: Povídej…

Projekt RespondART finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti v rámci projektu Česko-německé kulturní jaro. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

čnfb  DE_loga5  lofft leipzig