Termíny

28.08.2020 / 19:30

Informace

Eau de Vie je momentální koncert. Tanec, kde není nejdůležitější to, co je vidět, ale to, co je slyšet. Zvukový rituál. Ale i zvuk je přece jen médium, ne cíl. Přítomnost, bdělost! Buďte nějaký čas s námi! Nezastíráme, je to čirý risk investment.

V průběhu let 2017-2018 tvůrci pracovali na praktickém výzkumu metod umožňujících funkční propojení pohybu, hudby, performance art, light a sound designu. Vodítkem byly jednak jejich zkušenosti z oblasti devised theatre a volné improvizace, jednak nově získané a průběžně definované poznatky o ritualizovaném chování, svobodě volby a různých podobách přítomného okamžiku. Po několika desítkách provedení v kontextu (více či méně) tanečního divadla se rozhodli pro radikální kontextuální řez: Eau de Vie chtějí pojímat jako koncertní, zvukové představení, ovšem aniž by opustili principy, ke kterým během předchozí práce došli.

Hrají: Tomáš Vtípil, Lucia Kašiarová, Peter Šavel

Foto: Linda Průšová