Informace

Co rozumíme pod pojmy mužský, maskulinní, mužnost? Tento projekt, který z mnoha úhlů pohledu žasne nad tím, čím vším může být MUŽ, představuje průsečík činů a vjemů. Dílo, které původně vzniklo v roce 2011 jako sólo pro tanečníka Daniela Račka, se v roce 2019 rozrůstá do podoby dvojitého sóla pro tanečníka a tanečnici.

Na co se díváme, jak vnímáme vlastnosti muže, ženy a toho, co je mezi nimi a co tyto kategorie přesahuje?

„To, co je soukromé, je soukromé. Co když to, co mě definuje, není jen gender? Pro mě existuje jen ČLOVĚK: bez ohledu na to, jakou podobu na sebe člověk vezme, v první řadě je to jeho konečné označení: je to ČLOVĚK. Kdybych si mohla vybrat, neměla bych gender vůbec žádný. Chtěla bych být vnímána jako PLNÝ NEBO PLNÁ ŽIVOTA. Odmítám být kategorizována jako muž, nebo žena. Myslím si, že jsem obojí. A víc než to. Pořád se pohybující. Těžko zachytitelná. Nikdy ne zcela pochopitelná. Nepokojně se proměňující. Nezadržujte mě. Nikomu do mě nic není  je to jasné?“

Norská taneční umělkyně Karen Foss chce, aby lidé měli svatý pokoj a cítili, že všichni respektují jejich osobní preference a sklony. (S výjimkou používání násilí.) Může být tato vyvážená rovnováha prostá genderu a plná lidskosti…?

Taneční dílo, které ji zajímá, je tekoucí pohyb lidských těl – bez pohlaví, bez genderu, jen plný zázraku lidského bytí. Bytí člověkem.

Průzračná plynulost tance a jeho choreografických tvarů hrají v jejím uměleckém záměru důležitou roli. V mysli i v těle a s planoucím srdcem.

TVŮRČÍ TÝM: 

Interpretace: Martina Hajdyla Lacová, Daniel Raček
Koncept: Karen Foss, Daniel Raček
Hudba: Jørgen Knudsen
Hudba a text man shape/2019: Lærke Grøndved
Hudební aranž a produkce: Leon Muraglia
Text: Leon Muraglia, Lærke Grøntved a Karen Foss
Světelný design, scénografie: Sigve Sælensminde, Katarina Ďuricová
Video: Vibeke Heide
Producent: kf Quiet Works, MESA/ Karolína Hejnová
Za podpory: Norwegian Foreign Ministry, Foundation for Performing Artists, Ministry of Culture Czech Republic

Foto: Vojta Brtnický

MEDIÁLNÍ OHLASY:

Lucie Kocourková: man shape revised – choreografická studie genderu
Taneční aktuality, 27.5. 2019