Informace

70 min. / jazykově bezbariérové

„Když se chceš pomstít, vykopej dva hroby.“ Konfucius

Psychedelický western z česko-německého pomezí. Dvě ženy a dva muži, které spojuje zločin a touha po odplatě. Příběhem o pomstě se Handa Gote zamýšlejí nad tenkou vrstvou, která odděluje civilizační slupku od animálního jádra. Stačí drobné zakolísání a surová živočišná podstata se obnaží. Pomsta. Láska.

Pravidlo odvety je temná vzpomínka na dobu, ve které platil jen ten zákon, který si člověk zařídil sám. V civilizaci, která se pyšní svou organizovaností, svými normami, pravidly a právním systémem, zůstává ovšem stále atraktivní. Pomsta je univerzálně srozumitelná, funguje napříč kulturami, lidé všech sociálních vrstev jsou připraveni se mstít, nebo se příběhem pomsty alespoň kochat.

Handa Gote zde záměrně pracují se zcela jednoduchým syžetem a jednoduchou strukturou, kterou najdeme ve většině filmů či literárních děl, které pomstu tematizují. Herecká složka projektu staví na vlastním výzkumu kolektivu a vstupuje do kombinace s některými principy divadla Nó, herectví éry němého filmu a minimalistického tance. Die Rache je meditací nad fenoménem odplaty, která vede ke zničení. Nevíme, odkud postavy příběhu přicházejí a co událostem předcházelo, ale vidíme, kam nevyhnutelně směřují.

Připravili: Procházka, Mäkelä, Švábová, Kalivodová, Smolík, Housková, Dörner, Hybler, Svatoš, Skála.

Handa Gote Research & Development se věnuje experimentování s dramaturgií, začleňování nedivadelních prvků do své práce a vývojem vlastního pojetí post-dramatického a post-spektakulárního divadla. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči, laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném zpochybňování výše zmíněných disciplín.

Web: www.handagote.com

Produkce: Jedefrau.org

Ve spolupráci s: Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, Studio ALTA

Premiéra: 30. 3. 2017, Studio ALTA, Praha

Podpořili/poděkování: hl. m. Praha, Ministerstvo kultury ČR

Soubor získal v roce 2018 Cenu festivalu Malá inventura za mimořádný dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla.   

Foto: Martin Špelda

TEXTY PÍSNÍ

Mediální ohlasy:

Dominik Melichar: Pomsta divadlu 

Divadelní noviny, 11.4. 2017

Marcela Magdová: (Ne)snesitelně dlouhá pomsta

Taneční zóna, 10.4. 2017

Martin Macho Macháček: Handa Gote westernem z Šumavy prostřelilo srdce žánrové škatulce

Radio Wave, 10.4. 2017