Termíny

9.4. 2019 / 10:00

Informace

Tato debata mezi pozvanými hosty různých profesí v oblasti současného tance se zaměří především na  různá očekáváni, praxe i úskalí reflexe tohoto uměleckého oboru. Kdo ji poskytuje, jak a pro koho? Jakou reflexi potřebují diváci, jakou čtenáři a jakou umělci?

Redakce Tanečních aktualit by touto formou ráda navázala na diskuse o smyslu a fungování kritiky, které v nedávné době proběhly jak na sociálních sítích (pod recenzí na taneční představení Renana Martinse Saturno, a Festa!), tak organizovaně a osobně z iniciativy divadelních kritiků. Ke kulatému stolu budou tentokrát pozvaní zejména lidé zabývající se současným tancem a pohybovým divadlem.

Cílem první debaty bude konkrétnější definování toho, co znamená odborná reflexe pro tvůrce, publicisty, kulturní centra; definování/otevírání úhlů pohledu; komunikace záměrů. Jejím výsledkem bude psaný výstup ve formě článku, případně výstup nepsaný, pokud k němu bude někdo inspirován.

Diskuzi pořádá redakce Tanečních aktualit a moderuje Ewan McLaren.