Termíny

05.09.2020 / 19:30

Informace

Zander Porter a James Batchelor ve svém duetu představují vzájemné vztahy různých objektů. Představení zkoumá citlivost k cizímu a pohyb, který vzniká mezi lidmi. Viditelné a neviditelné nebo fyzicky ztělesněné a virtuálně odlidštěné se prolíná. Vzdálenost mezi člověkem a někým cizím (nebo tělem / já a objektem / jiným) se zvětšuje a zmenšuje, když se umělci přesouvají do blízkého časoprostoru.

Choreografie zkoumá a představuje nové krajiny, které vychází z estetiky počítačových her a obrázků NASA. „Dotyk“ je v Alien Intimacy makroskopicky zvětšen, a je vnímán jako gravitační síla, nikoliv jako přímý kontakt. Na pozadí těchto východisek autoři hledají nové významy (ne)dotyku, „téměř dotyku“ a „meziprostoru“.

TRAILER

VSTUPENKY

Představení podpořil Česko-německý fond budoucnosti.