ENCS

DOPROVODNÝ PROGRAM

SOBOTA 14.12.

11.00 – 11.45 | Buchty a Loutky: Vánoční raketa | VSTUPENKY

Vánoční pohádka pro děti od 3 let. Když Špidlíci pečou pro Ježíška vyhlášenou špidlíkovskou lahodnou vánočku, je svět kolem provoněný tisícem vůní a celý krásný. Ale jen do chvíle, kdy se zjeví otrava Dupík, co prská, ošklivě kouká a všechny otravuje. To se vám pak strhne pěkná nepěkná mela!

13.00 – 15.00 | Tvořivé dílny pro děti | Vstup zdarma

19.00 | Petra Fornayová: Konec konec | Vstup zdarma

Multimediální představení tematizuje konec ve více liniích: konec umělecké kariéry, konec fyzického života, konec sociálního života – jako forma nesouladu člověka a společnosti.

NEDĚLE 15.12. 

14.00 – 15:00 | TS Light: O kolečko jinak, Roztančená Ústava a Hlásná trouba | Vstup zdarma

Tři krátká dětská představení Tanečního studia Light.

O kolečko jinak: Inscenace o lidské jinakosti je inspirovaná kamarádstvím dětí s herci s lehkým mentálním postižením.

Roztančená Ústava: Využij nabídky vysloužilého jukeboxu a vydej se na dobrodružnou cestu mezi řádky Listiny základních lidských práv a svobod, vyhlášené jako součást ústavního pořádku České republiky.

Hlásná trouba aneb s pravdou ven: Inscenace inspirovaná skutečností, že internet je nový mozek planety. Ale kdo ho umí používat? A jak se v záplavě informací orientovat? A stojí za to hledat PRAVDU?

16.30 | film Buď připraven! s živou hudbou Wabi Experience | Vstup zdarma

Film divákům předvádí činnosti, hry a dovednosti – včetně záchrany lidského života – skautů na letním táboře u zámku Orlík. Natáčení se zúčastnili skauti z pražského třicátého oddílu a pracovníci panství rodu Schwarzenbergů. Film je vzácným dokladem nejen tehdejší činnosti skautského hnutí, ale také Prahy roku 1923 a Svatojánských proudů, dnes zatopených štěchovickou vodní nádrží.

18.00 | film Karel, já a ty… | Vstup zdarma

Uvěřitelný film o pauze v manželství, stálosti vztahů, empatii a mnoha dalších věcech. Inteligentní, přemýšlivá, jemná komedie Bohdana Karáska s Jenovéfou Bokovou v hlavní roli.