Termíny

13.5. 2017 / 17:00

Informace

Představení souboru Ufftenživot jsou založena na úzké komunikaci s divákem. Většina situací vzniká až na místě, tady a teď, ve vzájemném kontaktu. Celý tvůrčí proces spočívá v hledání strategií, jak onen „kontakt s diváky“ prohloubit. Na začátku hledání je vize, nápad, který se během následné realizace v určité chvíli dostává na hranici, kdy je potřeba onu vzniklou strategii otestovat a vyzvat publikum ke spolupráci a společnému nacházení té správné cesty.

Projekt KEEP CALM cestuje historií lidstva i života obecně a snaží se hledat principy, důvody a vzorce chování, které ovlivnily vývoj člověka. Současnost nahlíží celistvě, v širších souvislostech, a proto se obrací zpět do historie. Ve snaze o komplexní vnímání se zabývá ekologií, prehistorií života, vývojem druhu Homo Sapiens Sapiens, marketingem, internetovou kulturou dneška, tělem jako takovým, jeho proměnami v historii i manipulací v širokém slova smyslu. Tato témata, poznatky, znalosti a nové informace jsou prezentovány formou storytellingu, přednášky, poezie, RAPu, nebo tance, pohybu, loutkohry a projekce.

V současné chvíli se tvůrci snaží z menších součástek představení postavit funkční stroj, ekosystém, nebo funkční organismus, a právě proto vás zveme ke společnému intenzivnímu hledání!

Autorský tým: Sára Arnstein, Jiří Šimek, Marianna Slováková, Štěpán Hejzlar, Ivo Sedláček, Marta Ljubková, Marie Gourdain

Skupina Ufftenživot se věnuje autorskému divadlu. Sestává ze dvou kmenových členů: Sáry Arnstein a Jiřího Šimka. Oba absolvovali Katedru alternativního a loutkového divadla pražské DAMU v ateliéru herectví Petry Tejnorové. Za sebou mají 3 autorská představení: loutkové představení Králíček, GoG (projekt kombinující slampoetry, multimédia a pohyb) a poslední představení Loneliness & Stuff (pohybové představení doplněné slovem).

Ufftenživot chápe divadlo jako zážitek a prostor pro sdílení, ve kterém se dá vrátit k něčemu, na co už jsme dávno zapomněli, k naší přirozené spiritualitě, která je utlučená dnešním konzumním a rychlým způsobem života. Snaží se vytvářet zážitky, jimiž diváka provokují k vlastnímu kritickému pohledu, k rozšiřování obzorů a novému pojmenovávání toho, co je kolem nás. „Absurdita a nekonzistence světa je pro nás inspirací. Věříme v nadhled, v divadlo jako dobré místo pro setkání a také v to, že zjednodušování je problém, doba a její charakter nejsou nikdy černobílé, proto se snažíme mluvit o světě v jeho komplexnosti. Rádi zkoumáme paletu reality způsobem jejího zpochybňování a tím pro nás vzniká téma.“

Podpořili / poděkování: Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, Ministerstvo kultury České republiky a Městská část Praha 7

Koprodukce: Divadlo Na Cucky, Studio ALTA, Industra Stage, Kredance

***

Projekt RespondART finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti v rámci projektu Česko-německé kulturní jaro. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

čnfb de_tsch_lg