Termíny

04.09.2020 / 17:00

Informace

V době, kdy je potřeba nový příběh, nový způsob myšlení a fungování, kdy je myšlenka zásadní změny všudypřítomná, se zajímám o téma mutace. Zajímá mě transformace obrazu těla, myšlenka, že by tělo, jak ho známe, mohlo zmizet. Skutečnost, že když se housenka přemění na motýla, se zcela rozpadne na své elementární částice, aby se zrekonstruovala podle jiného plánu, jiné architektury. Zajímá mě myšlenka úplného zředění bytí, ale také myšlenka stvoření bytosti, vytvořené od nuly, složené z různých kousků. Snažím se vytvořit velkou metamorfózu, která projde několika po sobě jdoucími reinkarnacemi, několika překvapivými znovuzrozeními. To vše při přemýšlení o tom, co tvoří příběh a jaké příběhy, pohádky a archetypální postavy tvoří mýty zakládající naši interpretaci těla a světa.

Mu–Tation je trio pro Sabinu Bočkovou, Radima Kláska a Matthewa Rogerse.

Premiéra: 23.11.2020 v divadle Ponec – divadlo pro Tanec

Mu–Tation / Open Studio je pozvánka do tvůrčího procesu Marie Gourdain a Zuzany Režné, které po třídenním výzkumu scénografie a světelného designu v ALTĚ prezentují, kde teď stojí v tvorbě a jak přemýšlí o vztahu mezi objektem, světlem, pohybem a tělem.