Termíny

17.10.2020 / 19:30
18.10.2020 / 19:30

Informace

Nonverbální představení s českým komentářem.

Postapokalyptické výtvarné divadlo s maskami a objekty, vycházející z textu projevu Lee Browna, člena klanu Vlků z národa východních Čerokíjů na kontinentální domorodé radě v roce 1986 v Tanana, údolí Fairgrounds, Fairbanks, Aljaška.

V tomto projevu se snoubí orální odkaz mytologie severoamerických indiánů o vzniku vesmíru, země, rozdělení lidských ras, jejich poslání v průběhu dějin lidstva a možných cest a směrů kudy by se člověk mohl ubírat. Podle Lee Browna se nyní nacházíme v určitém zásadním dějinném uzlu. Podle určitých proroctví, které se podle indiánů naplňují máme poslední možnost se pozastavit a pokusit se rozpomenout na odkaz našich předků, na který jsme zapomněli.

„Byl věk nerostu, skály. Byl věk rostliny. A dnes jsme ve věku zvířete, který se chýlí ke konci a přichází věk člověka. Až se ve věku člověka ocitneme, uvolní se v nás nejvyšší a nejmocnější síly, jež dřímají v našem nitru. Uvolní se z toho světla či duše, které si neseme v naší mysli. Ale teď se blížíme ke konci věku zvířete a poznali jsme sami sebe a naučili se, co to znamená být na této zemi zvířetem.“

VSTUPENKY 17.10.
VSTUPENKY 18.10.

Performeři: Jan Brejcha, Mikoláš Zika, Jan Tyl
Výtvarné řešení: Jan Brejcha, Mikoláš Zika
Produkce: Jan Tyl

Foto: Teres Bartůňková

Spolek TABULA RASA vznikl v roce 2019 jako logické vyústění spolupráce tvůrců, kteří vzešli z kateder produkce a scénografie alternativní a loutkové tvorby pražské DAMU. Základnu skupiny tvoří tvůrci Mikoláš Zika, Jeník Tyl a Jan Brejcha. Na této platformě vytváří, vedle autorských divadelních projektů, i výstavy, scénografie, přednášky, umělecké předměty a jiné koprodukce.
http://tabularasa.cz/
https://www.facebook.com/tabularasavelin69