Termíny

11.3. 2017 / 18:15

Informace

Superstudio je ideová soutěž, která se zabývá aktuálními architektonicko-urbanistickými tématy.  Její koncept se zakládá na striktním časovém limitu 24 hodin, během nichž dvou až tříčlenné týmy hledají řešení jednotného zadání. Superstudio se koná na akademické půdě ve všech městech s výukou architektury (Praha, Brno, Ostrava, Liberec) a nejlepší týmy postupují do celorepublikového finále. Soutěž je otevřena pro všechny studenty vysokých škol bez ohledu na obor a ročník.

http://www.superstudiocontest.cz/