Termíny

11.05.2021 / 19:00

Informace

Další ze série událostí cyklu SPA – Studio Performance Art se bude zabývat performancí a zvukem. Vztah mezi oběma médii je těsný a je běžnou praxí, že v rámci uměleckých událostí bývají vizuální a zvukové performance mnohdy prezentovány vedle sebe. Média jsou si blízká také svou marginální, experimentální podobou, ve které se potkávají prvky výtvarného umění, divadla, hudby či instalace. Velmi zjednodušeně, jestliže performeři provozují “něco jako divadlo”, pak zvukoví umělci se věnují “něčemu jako hudbě”.

“Performance a zvuk” navazuje na tuto tradici vzájemných vztahů prezentací dvou zvukových umělců, Aloïse Yanga a Adama Hejduka (ve spolupráci s Matyášem Zemanem), v jejichž tvorbě hraje performativní složka významnou úlohu. Umělci vystoupí ve veřejném prostoru v blízkosti Studia ALTA. Jejich výstupy tak budou přirozeně doplněny o náhodné performance všedního dne a zvukovou kulisu města.

Akce je jazykově bezbariérová. Vstup zdarma.

Je třeba se prokázat negativním antigenním testem nebo potvrzením o očkování, případně čestným prohlášením o pravidelném firemním testování nebo potvrzením od praktického lékaře o prodělání covidu v uplynulém měsíci.
Prosím mějte respirátor a dodržujte hygienická opatření.