Termíny

10.03.2021 / 18:00

Informace

K pilotní události nového programového cyklu “Studio Performance Art” (SPA) jsme přizvali umělkyně, teoretičky a pedagožky Jennifer DeFelice a Barboru Klímovou. 

Jejich akce se bude odvíjet od individuálních zkušeností ze studia a následně i od pedagogického působení na Fakultě výtvarných umění v Brně. Jako studentky a pedagožky se zde v různých dobách setkaly a měly možnost konfrontovat své pohledy na umění, uměleckou obec a na umělecké vzdělávání v Čechách. Jedna bude performativnost v rámci uměleckého školství nahlížet z pohledu generace tzv. Husákových dětí, která do světa umění vstupovala na konci 90. let. Druhá z perspektivy Američanky, která se na začátku 90. let do Čech přistěhovala.

Barbora Klímová (* 1977) je absolventkou FaVU VUT v Brně (1998-2004) a od roku 2011 vede na FaVU Ateliér environment. 

Jennifer DeFelice (*1972) po studiích v USA absolvovala magisterské a doktorské studium na FaVU, kde byla následně asistentkou v Ateliéru performance Tomáše Rullera.

Performance a diskuze bude probíhat v češtině přes platformu ZOOM. Registrace předem není nutná.

K ZOOM se připojíte kliknutím na tento odkaz.

Meeting ID: 971 3208 6507
Passcode: 866997

► AKCI MŮŽETE PODPOŘIT ZDE ◄ 

“Studio Performance Art”, zkráceně SPA, je ročním programovým cyklem Studia ALTA zaměřeným na performance art. Každý měsíc přináší performance a diskuze otevřené jak odborné, tak široké veřejnosti. Zkoumáme médium, které se některým může zdát málo známé a marginální, jiným jako elitářské, přístupné pouze specialistům z oboru. Chceme zpochybňovat, co se o performanci říká, a představovat tuto formu jako komplexní umělecký druh, který může nabývat mnoha různých podob.

Principy jednotlivých událostí “Studia” jsou ukotveny v otevřenosti, experimentu a dialogu. Jak naznačuje zkratka “SPA”, česky “LÁZNĚ”, klademe důraz na vzájemnou péči, na očistný a katarzní účinek umění a vzájemného setkání. Kurátory cyklu jsou Antonín Brinda a Petr Dlouhý.

~

Další akce “Performance a čas” z cyklu SPA proběhne 7. dubna a bude se věnovat formátu long-durational art/performance.