Informace

Do Studia ALTA v Libni hledáme nové kolegy a kolegyně do programového/kurátorského týmu.

 

CO STUDIO ALTA DĚLÁ A KDO VLASTNĚ JSME? 

Studio ALTA je kulturní centrum, kolektiv a produkční jednotka v Libni. Necháváme klíčit zajímavé myšlenky, dáváme prostor celospolečenským potřebám, jsme bezpečné místo ke snění i realizaci. Na kulturní scéně působíme od roku 2008. V našem programu dominují odvážná, inovativní díla, jejichž cílem je inspirovat k angažovanosti, kreativitě, sdílení a konstruktivnímu dialogu s jinakostí, která je základem otevřené a zdravé společnosti. 

●●●

PROČ HLEDÁME NOVÝ PROGRAMOVÝ TÝM? 

Ve Studiu ALTA procházíme v posledních letech řadou zásadních změn. V roce 2020 jsme se přestěhovali do prostor karlínské Invalidovny, minulý rok jsme začali zabydlovat nový prostor v bývalém pivovaru v Libni. Náš slogan “Neustále v pohybu” nás vystihoval možná až moc doslovně. V roce 2024 chceme nechat doznít turbulentní roky, shrnout si, co všechno jsme se naučili z neustálé adaptace programu na proměnlivé podmínky a určit si směr, jakým chceme jít dál. Víme, že v Libni zůstaneme minimálně do roku 2035. 

O náš program se v současné době stará umělecká ředitelka Lucie Kašiarová a kurátor performance a mezioborových projektů Petr Dlouhý. Právě oni budou v roce 2025 svou činnost směřovat jinam (ať už v rámci Studia ALTA či mimo něj) a předají své povinnosti novým kolegům.  

Proto do této nové etapy našeho působení hledáme nové kolegy a kolegyně do našeho programového týmu. 

●●●

Vyhlašujeme výběrové řízení, ve kterém hledáme kolegy*ně do těchto programových okruhů: 

 

1| CELOROČNÍ PROGRAM

 • fokus: pohybové a taneční divadlo (CZ + MEZINÁRODNÍ)

 

2| PŘESAHOVÉ & MEZIOBOROVÉ PROJEKTY

 • fokus: performance a mezioborové projekty (CZ + MEZINÁRODNÍ)

 

3| LOKÁLNĚ SPECIFICKÉ & SPOLEČENSKY RESPONZIVNÍ (odpovědné) PROJEKTY

 • fokus: komunitní projekty, diskuzní formáty, vzdělávací projekty 
 • v období 2024–2027 plánujeme programy zaměřené na témata: zdraví, minority, lokalita, věda a umění

●●●

DŮLEŽITÉ DETAILY:

 • u každého z okruhů se jedná minimálně o poloviční úvazek, maximálně o ¾ úvazek 
 • přihlašovaný/přihlašovaná se nemusí vztahovat ke všem 3 okruhům najednou – lze se hlásit pouze do jednoho okruhu, ale lze nabízet i přesahy do ostatních 
 • lze se hlásit i v tandemu nebo skupině a pokrýt tak všechny poptávané linie 
 • člověk na této pozici nerozhoduje o programu sám, ale koordinuje ho spolu s užším týmem Studia ALTA
 • ke své práci si lze v rámci svého přiděleného rozpočtu na umělecký program přizvat externí spolu-kurátor*ky programů z ČR i zahraničí  

●●●

KOHO HLEDÁME? 

Hledáme kandidát*ky, kteří*ré:

 • mají chuť pečovat a rozvíjet program Studia ALTA a navázané stávající i nově vznikající vztahy
 • mají zkušenost, praxi a znalost v oboru současného umění, zejména performativního umění 
 • disponují znalostí CZ/SK jazyka (non-czech speakers mohou být přizváni jako externí kurátoři)
 • mají smysl pro práci v týmu a své vize staví na základě spolupráce (nehledáme sólové hráče)
 • ví, kam chtějí směřovat, mají koncepční přemýšlení a umí formulovat své vize 
 • mají producentské přemýšlení a dokážou pracovat v současném grantovém systému, podílet se obsahově na grantových žádostech a cítit odpovědnost k přiděleným finančním zdrojům 
 • disponují mezinárodním rozhledem
 • mají schopnost reprezentovat Studio ALTA v českém i mezinárodním kontextu 
 • a také umí překvapovat (nás i okolí)! 

●●●

OHODNOCENÍ 

Za poloviční úvazek nabízíme pravidelné měsíční ohodnocení minimálně 20 000 Kč (větší úvazek úměrně roste této částce), přičemž se snažíme o zvláštní ohodnocení odpovídající realitě odpracovaných hodin a podílení se na realizovaných projektech. 

Nabízíme možnost vzdělávání v oboru, příležitosti cestovat, využívat vybavení a prostory Studia ALTA,  práci v příjemném, kreativním a přátelském prostředí a flexibilitu. 

Jedná se o práci na ŽL. 

●●●

JAK A S ČÍM SE PŘIHLÁSIT

 • CV
 • sepsaná kurátorská vize pro Studio ALTA na 2–4 roky: jakým směrem a kam byste chtěli směřovat? Doporučujeme nahlédnout do našich výročních zpráv, ve kterých se zorientujete v dosavadní dramaturgii. 
 • zpracování praktického úkolu: vymyslete 1–3denní event pro Studio ALTA a detailně ho popište. Uveďte: 
  • kurátorský záměr a obsah
  • definice cílové skupiny
  • předpokládaný rozpočet akce 
  • časový harmonogram
  • technické specifikace
  • produkční požadavky 
  • představu o možných nástrojích a postupu propagace 
 • krátký motivační dopis: zamyslete se nad tím, čím vás Studio ALTA zaujalo, co byste změnili, co byste chtěli podpořit, zhodnoťte své silné a slabé stránky

Materiály zasílejte na lucie@altart.cz.

●●●

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 • deadline pro přihlášky: 30. dubna 2024
 • osobní pohovory: květen–červen 2024

Předpokladem je pozvolný nástup dle možností uchazečů*uchazeček ideálně od září 2024 a postupně budovaná spolupráce s týmem a předávání agendy se stávajícími kurátory, kteří budou novým kolegům oporou před svým úplným odchodem nebo změnou pozice v týmu. Režim této spolupráce v roce 2024 je na vzájemné domluvě a možnostech. Pokud se bude jednat o regulérní spolupráci, jde o činnost honorovanou dle rozsahu práce.   

Předpokládaný plný nástup do pozice je od listopadu 2024.

Pozice je časově omezena na 3–4 roky dle daného okruhu, přičemž je možné se po této době přihlásit do nového konkurzu znovu a pozici obhájit.