Termíny

12.09.2023 / 12:00 -22:00
13.09.2023 / 9:00 - 17:00

Informace

Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s IDU a Studiem ALTA pořádají ve dnech 12.-13. září 2023 mezinárodní konferenci Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence.

Zajímá vás udržitelnost v širším kontextu i v každodenní praxi? Dvoudenní akce nabídne inspiraci, úspěšné modely, i kreativní řešení, jak k udržitelnému způsobu kulturní praxe přistupovat.


Úterý 12. září 2023

Konference a Talks (Prezentace inspirativních projektů)


12:00–13:00
Registrace

~

13:00–13:30
Zahájení konference
Přivítání moderátorem Filipem Korytou
Úvodní zdravice pořádajících organizací – Magdalena Müllerová (Kreativní Evropa), Pavlína Svatoňová (Institut umění – Divadelní ústav) a Lída Vacková (Studio ALTA)

~

13:30–14:00
Udržitelnost je normální 

Keynote by Caitlin Southwick (Ki Culture, Nizozemí)

Keynote nastíní, co je udržitelnost a jak souvisí s kulturou. Uvedeme příklady dobré praxe, jakými kulturní sektor již nyní udává směr k udržitelné budoucnosti. Zároveň ukážeme, jak konkrétní opatření v kulturních organizacích pomáhají udržitelné praxi a napomáhají tak téma udržitelnosti dostávat k různým publikům a komunitám. Ukážeme, jak důležitou roli hrají lidé ve vedení kulturních organizací a budeme sdílet inspirativní příklady z Ukrajiny a dalších částí světa.

~

14:00–15:00
Diskusní panel Co je udržitelnost a jak s ní existovat v synergii

Hosté:
Kateřina Vídenová (UMPRUM – Kafkárna), Lucia Kašiarová (Studio ALTA), Anna Hořejší (České Budějovice 2028 – EHMK)
Moderace: Jonáš Zbořil

~

15:00–15:30
Přestávka

~

15:30–16:00
Pokud chce kultura a umění skutečně mluvit o změně klimatu, co bychom měli říkat a s kým bychom měli mluvit?

Keynote Ben Twist by (Creative Carbon Scotland, Velká Británie)

Klimatická krize je největší výzvou globální společnosti. Co brání umění a kultuře, aby o ní skutečně mluvili – s umělci, publikem, sponzory, a dokonce i mezi sebou navzájem? Je příliš těžké vědět, co říct nebo co udělat? Rozumíme této výzvě? Bojíme se toho, co to bude znamenat? Ben Twist, který se zabývá uměleckou činností, financováním a vedením kulturních organizací, představí některá řešení na základě práce mezinárodně uznávané organizace Creative Carbon Scotland, která od roku 2011 cílí na uhlíkovou neutralitu v kultuře.

~

16:00–17:00
Diskusní panel Správná komunikace jako základ dobrých vztahů s veřejnou správou a s veřejností

Hosté:
Olga Škochová (On Plan), Anna Stránská (HaDivadlo), TBA
Moderace: Matěj Chytil

Konferencí vás provede Filip Koryta aka Dr. Filipitch.
Konferenční program bude tlumočen z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny.

~

17:00–18:30
Odpolední svačino-večeře a networking

~

18:30–20:30
Střed zájmu – Prezentace inspirativních projektů a networking
* Řazení podle abecedy

Deset osobností představí svůj pohled, svou práci, své zkušenosti s udržitelností. Přijďte se inspirovat příběhy, které ukazují, že opravu záleží na každé*m z nás, jak moc vážně a v naší každodenní kulturní praxi chceme pracovat udržitelně.

art re use (Artmap z. s.)
Goethe-Institut Prague
FAMU – Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
loca architekti
Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět (Člověk v tísni)
Národní divadlo
Národní filmový archív
MUD* – Muzeum umění a designu Benešov
Rock for People (Ameba Production s.r.o)
Studio ALTA

~

20:30–22:00
Chil-out party s novými kamarády*kami

Lístky jsou k zakoupení přes GoOut.


Středa 13. září 2023

Odborné workshopy


9:00–16:00
#1 Building Sustainable Futures with Caitlin Southwick

Studio ALTA (U Českých loděnic 4, Praha 8), workshop je v angličtině

Jak vlastně vypadá udržitelnost? Pro kulturní sektor nebo pro vaši instituci? Jak vlastně vypadá budoucnost? A jak se k ní dostaneme?
Workshop bude mít tři fáze, které umožní účastníkům*cím si aktivně vytvořit udržitelnou budoucnost v kontextu své vlastní osoby a domů si odnést akční plánem s konkrétními dalšími kroky.

Začneme cvičením zaměřeným na Futures Literacy (gramotnost v oblasti budoucnosti), které poskytne účastníkům*cím příležitost odnaučit se způsobu, jakým v současnosti přemýšlí o budoucnosti, a přehodnotit, co je možné. Poté, co účastníci rozproudí svou tvůrčí energii, budou požádáni, aby vytvořili*y vision board (nástěnku snů) udržitelnosti – aby namalovali*y obraz vysněné udržitelné budoucnosti, na které by chtěli-y pracovat. Své nástěnky snů poté představí a budeme diskutovat ve skupinách o svých vizích. Na závěr si každý-á vytvoří akční plánu pro svou vizi – všichni odejdou s konkrétním plánem, jak začít pracovat na udržitelné budoucnosti.

Cena: 800 Kč

~

9:00–15:00

#2 Greenfilming: Teorie v praxi s Adamem Karáskem

Velký Mlýn (U Českých loděnic 40/6, Praha 8)

Audiovizuální průmysl pomalu přechází na udržitelnější styl výroby. Nedávný nástup specializovaných uhlíkových kalkulaček celý proces profesionalizoval a dává nyní produkcím jasný návod, jak snižovat jejich uhlíkovou stopu. Jak v praxi probíhá zelená transformace, kterou všichni vítají, ale málokdo se na ní chce podílet?

Co nejhoršího se dá najít v odpadkovém koši a proč to vlastně není tak důležité jako když celý štáb dobrovolně a vědomě vynechá k obědu maso?
V první části workshopu se účastníci*e seznámí s uhlíkovou stopou vybraných českých a zahraničních projektů. Dozví se, které oblasti jsou pro snižování emisí nejdůležitější, jaké jsou nejčastější problémy při zavádění nových opatření a jak jim předejít.
Největší příležitostí audiovizuálního průmyslu při řešení klimatické krize je ovšem samotný obsah, který produkce vytváří. Tzv. planet placement, jeho možnosti, úskalí a konkrétní ukázky budou tématem druhé části workshopu.

Workshop je otevřený všem, kteří řeší jakoukoliv kulturní produkci, například festivaly. Základní principy udržitelnosti jsou stejné.

Cena: 500 Kč

~

9:00–14:00
#3 First Steps to a Sustainable Organisation with Hanna Belz

galerie Světova 1 (Světova 1, Praha 8), workshop je v angličtině

Na tomto workshopu se dozvíte, jak ze svého muzea, divadla, kina, klubu nebo jiné instituce vytvořit udržitelnou organizaci.

Společně se vydáme na cestu, abychom zjistili, které kroky jsou nezbytné k tomu, aby se naše vlastní organizace stala udržitelnější. Často jsou to právě malé kroky, kterými začínáme a které přinášejí velké úsilí. A většinou jsme již začali: Třídění odpadu, jízda do práce na kole a necestování letadlem. Každý může ke změně klimatu něčím přispět, a to i v práci.

Dozvíme se, co to vlastně udržitelnost je, proč je důležité snižovat emise CO2 a jak toho lze dosáhnout. V malých skupinách budeme dávat dohromady opatření, která mohou přispět ke změně. Poté budeme analyzovat, která opatření mají největší dopad a jsou snadno proveditelná. Cílem semináře je, aby si každý*á účastník*ice odnesl*a nápady pro svou vlastní organizaci a aby si vypracoval*a akční plán, který bude moci realizovat bezprostředně po skončení semináře.

Cena: 600 Kč