Termíny

09.09.2022 / 19:30-20:30
10.09.2022 /
11.09.2022 /

Informace

Presskemp nahých forem (PKNAF) je společným zájmem Festivalu nahých forem (FNAF) a Studia Performance Art (SPA) kultivovat teoretickou a novinářskou reflexi média performance artu. Cítíme, že v lokálním mediálním prostoru je velký nedostatek aktérů*, kteří by se performance artem zabývali, recenzovali jednotlivé události a sledovali dění, kterého se účastní stále více umělců*, festivalů, kurátorů v širším časovém horizontu. Jako organizátoři* a kurátoři* dlouhodobě působící na scéně se snažíme o zpřístupnění samotného média. Potřebujeme, aby naše činnost byla reflektovaná, abychom se mohli učit z pohledů druhých. Nechceme se uzavírat v malých a neprodyšných světech našich aktivit, ale naopak je naším cílem společně komunikovat se zainteresovanou veřejností a vytvářet bližší vztahy mezi uměním performance a jeho (potenciálním) publikem.

Naše spolupráce vychází z uvědomění, že performance art se často může zdát nesrozumitelný, těžko uchopitelný a nepřístupný. Cítíme odpovědnost za kultivaci ekosystému, v němž operujeme. 

Presskemp nahých forem se otevře jako speciální novinářská zóna během 8. ročníku festivalu, která umožní vybraným teoretikům*, publicistům* proniknout do média performance artu. K principům, na kterých si zakládá, jeho estetikám, kontextům i hlubšímu společensko-politicko-kulturnímu rozměru jednotlivých děl a praxí. 

Výsledné texty budou publikovány na partnerských webech a v kulturních magazínech.

09.09. 19:30-20:30 Lenka Klodová – performance
Lokace: Studio ALTA, Praha

10.09.-11.09. Presskemp nahých forem (Tereza Turzíková, Alexandra Tamásová, Barbora Etlíková, Filip Gorazd Martinek)
Lokace: Altenburg 1964, Praha

_
* hvězdičkou označujeme u rodově ohebných slov zastoupení všech genderů


► INFORMACE PRO DIVÁKY

VSTUP JE ZDARMA