Termíny

13.08.2021 / 19:30

Informace

 V divadlech jsou světla ztlumená. Než se zvedne opona, nastává ticho. Ponoření se do temnoty ohlašuje přechod od reality k fikci.
Pobyt ve tmě může být děsivý, způsobovat zmatek a vést k manipulaci. Současně může stejně tak vytvořit atmosféru důvěry a povědomí. Sijoz, inspirovaný divadelní praxí ponoření diváka do tmy, představuje zážitek balancující mezi viditelným a neviditelným.
In theatres, the lights are dimmed and the silence settles before the curtain raises. The immersion into the darkness announces the passage from reality to fiction.
Being in the darkness can be scary, it causes confusion, loss of references and can lead to manipulation. In the same time it can equally create an atmosphere of trust and awareness. Inspired by the theatre practice of immersing the spectator in a fiction by tackling light, Sijoz presents an experience balancing between the visible and the invisible.

► INFORMACE PRO DIVÁKY

Prosíme o dodržování aktuálních hygienických opatření.

● V roce 2021 jsou všechny akce v ALTĚ zdarma! ●

V době pandemie jsme neměli možnost se s vámi potkávat osobně a otevřít ALTU široké veřejnosti. Teď, když je to možné, vám proto chceme být ještě blíž. Rozhodli jsme se, že na naše programy v roce 2021 nebudeme vybírat žádné vstupné, aby mohl přijít opravdu každý. Kulturu všem!