Termíny

2.2. 2018 / 16:00 – 19:30

Informace

Tato kulturně-vzdělávací akce je zaměřena na komunikaci s nevidomými a slabozrakými ve veřejném prostoru s cílem zvýšit její efektivitu. Mnoho lidí chce při setkání s nevidomým pomoci, ať už jde o pomoc na přechodu či v dopravních prostředcích. Avšak při nedostatečné znalosti komunikace se občas stává, že navzdory dobrému úmyslu tito lidé situaci mohou zhoršit.

Jak s nevidomými komunikovat důstojně a efektivně? Co lidem se zrakovým postižením usnadňuje orientaci? Jaké používají kompenzační pomůcky v každodenním životě? To, i mnoho dalšího se můžete dozvědět zde.

~WORKSHOPY~
setkejte se s odborníky na komunikaci s nevidomými a prostorovou orientaci z organizace Okamžik, z. ú.. Vyzkoušejte si, jak se nevidomí v prostoru orientují pomocí slepecké hole a jak se používá Braillovo písmo.

~BESEDA~
Zeptejte se na vše, co vás o problematice prostorové orientace a komunikace s nevidomými ve veřejném prostoru zajímá. Dozvíte se nejen osobní zkušenosti nevidomých, ale i co je při asistenci nevidomému ve veřejném prostoru žádoucí a co je naopak nevhodné.

~KONCERT~
Závěrem akce Rozsviť maják se můžete těšit na klavírní koncert Ráchel Skleničkové, která opakovaně dokazuje, že hudba je její poslání. Tato nadaná klavíristka má za sebou koncerty v zahraničí i studium na Akademii múzických umění v Praze, kde byla jedinou nevidomou studentkou.

Vstup na akci Rozsviť maják je ZDARMA, nicméně rádi přijmeme jakékoliv příspěvky na pokrytí nákladů spojených s přípravami akce, která je realizována v rámci praktické části absolventské práce na Vyšší odborná škola sociálně právní.

Pořadatelem akce je Matěj Beneš (Škatule, z. s.)