Informace

RespondART 2017 aneb Jak vnímáme autorská představení?

Uvádění autorských představení je jedna z nedílných součástí aktivit Studia ALTA. Co ovšem znamená takové autorské představení shlédnout? Je možné tancem předat nejen vjemy a pocity, ale i zřetelné myšlenky? Je o performanci možné mluvit a nezničit její význam? Lze tanec rozvíjet slovem?

Projekt RespondART nabízí prostor, ve kterém na tyto otázky hledají účastníci konkrétní odpovědi. Cyklus vybraných autorských představení doplňujeme o následná diskuzní setkání autorů a diváků, jejichž cílem je představení neukončit jeho prostou konzumací, ale naopak rozvinout do dalších dimenzí. Slovo a verbalizace, fyzické převzetí a interakce pak může pomoci v odhalení dalších významů uměleckého díla, včetně aspektu sebepoznání, či rozvoje sociálních a komunitních vztahů.

V rámci RespondART víkendu budeme sledovat tři různorodá představení nikoli s důrazem pouze na konkrétní projekty, nýbrž s důrazem na jejich recepci.

Přijďte si na víkend umělecká díla užít, zažít a zkusit jim věnovat různé druhy divácké pozornosti. Zkuste si, jaký vliv může mít další pozorná práce s představením na vaše vlastní myšlenky, rozhodování, vnímání a každodennost.

PROGRAM RespondART víkendu

12.5. / 19:30 / Anna Konjetzki: Chipping

Taneční představení uznávané německé choreografky

13.5. / 17:00 / Ufftenživot: Keep calm

Recepce autorského představení třikrát jinak

14.5. /

11:00 / Otevřená snídaně

13:00 / Ceren Oran: workshop pro děti od 2 let

15:00 / Ceren Oran: Povídej …

Představení pro děti od 2 let

***

Projekt RespondART finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti v rámci projektu Česko-německé kulturní jaro. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

de_tsch_lg čnfb