Termíny

5.3. 2019 / 18:30

Informace

O využití psychedelik při prožitcích existenciální tísně nebo odchodu z našeho světa se hovoří již od raných výzkumů v 50-tých letech. V posledním desetiletí proběhlo a probíhá několik studií zabývajících se tematikou využití psychedelik v paliativní péči, ke snížení úzkostných a depresivních příznaků a k vyrovnání se s nadcházejícím koncem. Tyto studie potvrdily, že psilocybin a LSD mohou prokazatelně zlepšit kvalitu života pacientů, kteří jsou konfrontováni s nádorovými onemocněními s vážnou prognózou. Výzkum v této oblasti nyní velmi intenzivně pokračuje.
Přednáška přiblíží využití psychedelik v léčbě existenciální tísně a psychických potíží, které prožívají nemocní v pokročilých stádiích onkologických onemocnění a v dalších život ohrožujících stavech.

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Jiří Horáček absolvoval v roce 1991 Lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni, hodnost Ph.D. obdržel v r. 2002, docentem psychiatrie od r. 2004 a profesorem psychiatrie byl jmenován v roce 2009.
Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie (PET). Dále se zabývá neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek.
Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007-2009 a 2015-2017 působil jako předseda výboru České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS). Autor nebo spoluautor několika monografií a více nežli 200 článků v odborných periodicích.
Nejvýznamnější publikace profesora Horáčka byly věnovány neurobiologii léčby sluchových halucinací, neurobiologií schizofrenie, mechanismu účinku psychedelik a souvislostí mezi náladou, aktivitou serotoninu v mozku a citlivostí k inzulínu.

www.psyresfoundation.eu