Termíny

20.05.2023 / 10:00 - 18:00
21.05.2023 / 10:00 - 18:00

Informace

Festival otevřených budov Open House Praha letos proběhne v termínu od 15. do 21. května 2023. Devátý ročník svátku městské architektury vám o víkendu zdarma zpřístupní více než 100 budov a prostorů na celém území hlavního města. V týdnu od 15. května se můžete těšit i doprovodný program s komentovanými procházkami, přednáškami a diskuzemi.

Jednou ze zpřístupněných budov bude i naše nové působiště – budova bývalého Panského pivovaru v Libni.

~ ~ ~

Co na vás bude čekat?

Komentované prohlídky horní i dolní budovy. Prohlídky začínají vždy v celou. První prohlídka v 10:00 a ta poslední v 17:00 – dohromady tedy 8 prohlídek.

 

Dne 21. května od 10:00 – 18:00 proběhne interaktivní dílna s dětmi Tanečního studia Light z inscenací vytvořených pro jejich představení. Dílna je pro děti i dospělé.

TRAILER FESTIVALU

Byl to královský rada Albrecht Bryknar z Brukštejna, který v Libni založil v 16. století malý pivovar. Ten se o století později, stejně jako celé panství, dostal do majetku Starého Města Pražského. Dějiny pivovaru byly poměrně turbulentní. Komplex byl poničen během válek v 18. století, následně obnoven a v 19. století rozšířen. Koncem století byl však poškozen povodní a v roce 1900 zrušen. Nahradil jej špýchar, byty a dílny a část komplexu byla zbořena. O pár let později zde vznikla Hasičská stanice pro Prahu 8 a roce 1969 získalo prostory Divadlo S. K. Neumanna. Do dnešních dnů se dochovala pouze hlavní pivovarská budova, pozdně barokní stavení z počátku 19. století. Objekt má obdélníkový půdorys a sedlovou stře‐ chu a jeho nároží je zvýrazněno jemným jednostranným bosováním. Pivovar je v majetku MČ Praha 8, která jej v roce 2001 nechala zrekonstruovat. Bohužel hned v roce následujícím byl poškozen povodní. V dalších dvaceti letech se pro prázdný objekt disponující velkou halou a řadou místností hledalo vhodné využití. Nyní jsme se do něj přesunuli my – Studio ALTA – a plánuje jeho celkovou rekonstrukci.

~~~

Neděle 21. 5. od 10:00 do 18:00

Taneční studio Light: Putování ve větvích

Nabízíme vám další ze série kreativních dílen, v rámci kterých nabízí Taneční studio Light účastníkům možnost osobně si vyzkoušet alternativní formu výchovy a vzdělání pod vedením profesionálních umělců ve vybraných kulturních prostorech.
Účastníci dílny se stanou součástí scénického čtení z knihy Tobiáš Lolness. Úryvky z dobrodružné knihy budou inspirovat děti i dospělé k soustředěné spolupráci využívající umění jako prostředku k sebevyjádření.
Taneční studio Light je známé v současné kultuře jednak jako úspěšný a dlouholetý soubor dětského a studentského divadla – a jednak jako profesionální spolek, který byl od roku 2005 průkopníkem přirozených interaktivních programů pro dětské diváky v rámci tanečního divadla Ponec – a stále dominuje na současné scéně se svými interaktivními programy pro děti a mládež, které uvádí v řadě pražských i regionálních divadel a na festivalech v ČR a v zahraničí.

~

Jak pracuje Taneční studio Light?
Jaké metody využívá k tomu, aby nenásilně angažovalo děti a mládež k soustředěné spolupráci a vnímání umění takzvaně „zevnitř“?
Jak se liší běžná dílna vedená pedagogem od dílny vedené profesionálními umělci v kulturním prostoru s živou netradiční hudbou, jednoduchou scénografií a zajímavými rekvizitami?
Jak děti i dospělí mohou spolupracovat s profesionálními umělci – a jde o partnerskou spolupráci?
Jak využít dětskou literaturu k aktivním činnostem respektujícím umění a jeho hodnoty?
Všechny činnosti budou závěrem dílny diskutované, účastníci si zformulují naplnění cílů a obsahu dílny, posoudí přínos pro dětské účastníky aktivit.

page1image67194112

Putování ve větvích, kreativní dílna – s účastníky pracují:

herec, hudebník a tanečník Jan Čtvrtník
tanečníci Eliška Kašparová /Žaneta Musilová, Eva Stará / Lenka Nahodilová, David Králík / Michael Vodenka / Metoděj Vykydal
Děti Tanečního studia Light, interpreti stejnojmenné interaktivní inscenace
Hudebníci Jan Holeček (dechové nástroje), Agnes Kutas (strunné nástroje), Jaroslav Kořán (ozvučení přírodniny) a Tomáš Žižka (ozvučený kořen)
Dramaturgyně, režisérka a vedoucí pedagog Lenka Tretiagová /  tretiag@volny.cz


VSTUP NA AKCI ZDARMA