Termíny

05.04.2024 /

Informace

Studio ALTA vyhlašuje open call pro umělce a umělkyně z oblasti tanečního performativního umění, kteří se v rámci projektu iCoDaCo budou 4 roky věnovat kolektivnímu výzkumu ve skupině.  

~

CO JE iCoDaCo? 

iCoDaCo je mezinárodní projekt zaměřený na výzkum, vývoj a experiment s alternativními a inovativními strategiemi a metodologií pro současný tanec. Sdružuje celkem 12 organizací z celé Evropy, které mezi sebou navzájem sdílí své praxe, znalosti a spolupracují. A Studio ALTA jsme jednou z nich! 

Každá z organizací vytváří skupinu tvořenou lokálními tvůrci a tvůrkyněmi, kteří budou po dobu 3 let na projektu spolupracovat a věnovat se výzkumu. Součástí je také vývoj digitální platformy spojující evropské umělce a umělkyně – tak, aby sloužila networkingu, spolupráci a propojenosti projektům, které řeší aktuální globální témata. 

Závěry celého výzkumu budou pak sdíleny s odbornou veřejností tak, aby je každý mohl využít ke své tvorbě nebo výzkumu. 

Více se dočtete na https://www.icodaco.com/icodaco-20242027

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

 

~

PROČ JSME SOUČÁSTÍ? 

 

DŮSTOJNÉ PODMÍNKY PRO UMĚLECKOU PRÁCI 

Studio ALTA chce dlouhodobě vytvářet důstojné podmínky pro uměleckou práci. Myslíme si, že umělecká činnost je zaměstnání, které si zaslouží slušné ohodnocení, pocit jistoty a další hodnoty, které práce v umění často neumožňuje. Chceme jít naproti profesní kultivaci i celkovému posilování umělecké komunity zevnitř. 

 

PŘÍLEŽITOSTI PRO UMĚLECKOU SCÉNU 

Naším posláním je vytvářet zajímavé a atraktivní příležitosti na české umělecké scéně – takové, které budou dávat smysl v rámci kariérního rozvoje a přinesou skvělé nové věci nejen jedincům, ale celé komunitě. Kvalitní umění potřebuje kvalitní podmínky. 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Chceme za hranice naší bubliny! Mezinárodní networking je nesmírně důležitou součástí současné kulturní praxe a jsme rádi, že právě my můžeme takto významnou příležitost zprostředkovat. Emancipace na mezinárodní úrovni je nesmírně důležitá nejen pro jednotlivce, ale i pro nás jako instituci. 

 

VÝZKUM, HLEDÁNÍ A OBJEVOVÁNÍ 

Objevovat skvělé nové věci, mít čas hledat a přinášet přístupy, které budou užitečné dalším tvůrcům a tvůrkyním v jejich práci a výzkumu. Chceme prohlubovat spektra přístupů a objevovat ty, o kterých se nám třeba ani nesnilo. Ve výzkumu současného tance vidíme velký smysl. 

~

OPEN CALL JE URČEN UMĚLCŮM A UMĚLKYNÍM Z OBLASTI TANEČNÍHO PERFORMATIVNÍHO UMĚNÍ.

KOHO PŘESNĚ HLEDÁME? 

Hledáme takové umělce a umělkyně, kteří*ré jsou schopni*y dialogu v kolektivu, vyhledávají kolektivní spolupráci a mají zájem o propojení různých přístupů k tvorbě. Cílem je vytvořit  různorodý kolektiv, který bude schopen se sám organizovat, navrhovat si a schvalovat způsoby práce a formy výstupů z výzkumu. 

~

CO VÁS ČEKÁ

 • účast na 7 rezidencích v těchto termínech: 
  • 25. 11.–1. 12. 2024
  • 3. 3.–16. 3. 2025
  • 21. 4.–4. 5. 2025
  • 2. 6.–15. 6. 2025
  • 15. 9.–29. 9. 2025
  • a další 3 termíny, které budou upřesněny a proběhnou do konce června 2026
 • vytváření skupinové metodologie založené na struktuře výzkumu mezinárodního projektu iCoDaCo
 • sběr a zveřejňování Vašich postupů (teoretických i praktických) do online knihovny
 • nacházení společného způsobu práce s novými kolegy, hledání společných východisek  
 • účast na projektu, ve kterém se  můžete zapojit do dalších aktivit projektu (networking, participace, iniciace veřejných i odborných výstupů)
 • online setkávání s ostatními tvůrčími týmy z ostatních partnerských organizací
 • učit se z procesů dalších umělců i skupin

~

CO NABÍZÍME: 

 • možnost participovat na víceletém mezinárodním projektu (2024–2027) a velmi zajímavou profesní příležitost 
 • účast na výzkumu, jehož cílem je rozvoj celého oboru současného tance 
 • honorář 110 EUR / den rezidence
 • možnost pracovat soustředěně na svém uměleckém rozvoji, bez tlaku na tvorbu  inscenace  
 • spolupráci s uměleckými osobnostmi různých zaměření v oblasti tance, se kterými můžete intenzivně diskutovat, konfrontovat, hledat vlastní nebo společná řešení
 • čas a prostor na soustředění a výzkum toho, na co při běžné tvorbě často není čas a prostředky
 • možnost zapojit se i do dalších aktivit projektu, které jsou nad rámec této výzvy (komunitní akce, tréninky, artist talks, práce se studenty uměleckých škol, atd.)
 • příležitost přispět prostřednictvím online knihovny k rozvoji tanečního umění na celém světě
 • práci v nehierarchicky vedeném kolektivu, zkušenost z intenzivní kolektivní práce

~

JAKÉ BUDOU VAŠE POVINNOSTI: 

 • účast na všech rezidencích
 • účast na online setkáních
 • aktivní zaznamenávání výzkumu
 • zodpovědnost, odbornost, proaktivita
 • schopnost sebereflexe, empatie a práce v kolektivu, znalost anglického jazyka

Facilitátorem skupinu spíše pozorující a doprovázející bude Lucia Kašiarová, choreografka, režisérka a performerka, spoluzakladatelka a současná umělecká ředitelka Studia ALTA a ředitelka Divadla Štúdio tanca. 

~

JAK SE PŘIHLÁSIT? 

Svou přihlášku zašlete na lucie@altart.cz do 5.4.2024. Po uzavření open callu bude probíhat výběr formou osobních setkání.

 

Informační zoom call pro všechny vaše dotazy proběhne 26.3.2024 v 17.00.

Link na připojení: https://us06web.zoom.us/j/84258139868?pwd=dZ7IoarBMwNWbTvWOJd3EpvCrCsKae.1 Meeting ID: 842 5813 9868 

Passcode: 002760

~

Přihláška musí obsahovat:

  • CV
  • MOTIVAČNÍ DOPIS 
   • Zkuste se, prosím, zamyslet nad uvedenými otázkami. Buďte k sobě upřímní. Nemusíte na otázky konkrétně odpovídat, berte je jako možné opory a výchozí témata k vašemu dopisu. Dodejte cokoliv, co považujete za důležité pro vaši přihlášku. Prosím, buďte struční.

Dovedu si představit dlouhodobou práci v kolektivu, který nemá jednoho vůdce a má se domlouvat na každé aktivitě společně? Proč mám zrovna já k takovému typu spolupráce vhodné předpoklady? Jak by moje osobnost mohla přispět k pozitivní i negativní energii v kolektivu? Jsem umělec/umělkyně, který*á rád*a hloubá, diskutuje a věci promýšlí nebo preferuji okamžitou akci? Chci se vázat k projektu, který jsem nevytvořil pouze já, na tak dlouhou dobu? Proč mě tato příležitost láká? Co pro mě znamená možnost výzkumu současného tance a jeho sdílení s odbornou veřejností? Co mohu svým výzkumem přinést?


Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.