Termíny

18.11. 2017 / 18:00 - 22:00

Informace

18:00 / Báby – work in progress

18:30 / prohlídka prostor

19:30 / ALTA by Tereza & Peter

Anne-Francoise JOSEPH, Kateřina DVOŘÁKOVÁ: BÁBY

Autorský pohybově vizuální projekt, sonda napříč letokruhy.

Otázka mezigenerační komunikace vyvstává v posledních letech stále častěji. Populace stárne. Senioři se stávají silně zastoupenou demografickou skupinou, kterou není možno (ani hodno!) přehlížet – tím spíš, když její zapojení do společnosti je skutečně smysluplné. Je pro nás důležité věnovat této skupině lidí pozornost a prostor. Vstoupit do dialogu, ptát se, reagovat, společně tvořit a nalézat cestu k sobě (a tím i k sobě samým).

Provokují nás jiskřící oči dědouška na lavičce, jejich živost a otevřenost, dětská zvídavost pro svět kolem – a zároveň nepřenositelný klid rostoucí ze všeho, co má odžito. Baví nás babička, která vám ve frontě dokáže odvyprávět svou životní anabázi, než dojdete u pokladny na řadu. Děsí nás omílání tisíckrát odvyprávěných historek. Zneklidňuje nás kůže, co se svrašťuje, a vlasy, co šednou. Fascinuje nás plasticita času, rychlost jeho plynutí a radost – zápal – život, který v nás budí. Zajímá nás souvislost stáří a věku. Zajímá nás, co je mladé ve staroušcích a co je staré v nás.

Projekt vznikl za podpory Nadacce Život umělce.

ALTA by Tereza & Peter

Cyklus „ALTA by“ vám nabízí možnost osobního setkání s umělci pobývajícími v ALTĚ. Mají v rukách dramaturgii jednoho celého večera a mohou si s ním udělat, co uznají za vhodné – prezentovat sebe, své přátele, oblíbené umělce, popovídat si či povečeřet s diváky… Přijďte se nechat překvapit, jaké touhy, zkušenosti, osobní zákoutí se s vámi umělci rozhodnou sdílet – tentokrát v režii Terezy Ondrové a Petra Šavela!