Termíny

14.05.2022 / 18:00

Informace

Vítejte na Met.a.phorum! Interaktivní veřejná akce, která využívá poezii, umění a jednoduchou fyzickou akci jako nástroj na podporu mezikulturního dialogu. Setkejte se s mnoha tvářemi své komunity – pražské komunity – v prostoru, kde mohou být vaše perspektivy viděny a slyšeny. S využitím výtvarného umění, užitého divadla a principů řešení konfliktů vás Met.a.phorum zve k dialogu s ostatními o otázkách, které se vás jako obyvatel tohoto města týkají. Vaše město. Naše město.

Akce zve všechny lidi – Čechy i nečeské občany – ke společnému zamyšlení nad otázkami:

Kdo je „my“ a kdo jsou „oni“?  Kdo jsme „my“?

Co znamená imigrace a „jinakost“ ve vašem životě?

Jaké je vaše postavení?

Jak jste se tam dostali?

Jak my jako jednotlivci přispíváme k „jinakosti“ svým vlastním myšlením a jednáním?

Co můžeme jako jednotlivci a jako společenství změnit?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Večer je rozdělen do tří částí:

Metafora

Galerie poezie a výtvarných děl představuje stopy myšlenek a emocí lidí narozených v zahraničí napříč Českou republikou v odpovědi na otázku:  Co jsem (nejsem). Tyto básně a doprovodná umělecká díla se stanou předmětem kontemplace, když se kolem nich účastníci v choreografii zamýšlejí nad povahou svého spojení.

Fórum

Účastníci se seskupují a znovu seskupují v reakci na sérii výroků o společném soužití, imigraci a společných hodnotách. Zaujímají doslovný, fyzický postoj podle vlastního přesvědčení a zkušeností. Tato společná akce osvětluje zákonitosti společenství a rozpouští zdánlivé hranice mezi skupinami.

Dialogy o rozmanitosti

Účastníci vytvářejí prostor důvěry a otevřenosti. Aktivně naslouchají a ve strukturovaném rámci si vyměňují své úvahy z Metafory a Fóra s těmi, s nimiž by se za jiných okolností nemuseli setkat.

Co jsou Dialogy v pohybu?

Dialogy v pohybu jsou veřejné akce, na kterých se účastníci narozeni v České republice i v zahraničí spojují s ostatními lidmi ve své komunitě. Není zde žádné publikum, pouze účastníci.  Není vyžadován žádný výkon ani fyzická dovednost. Plynulá angličtina není vyžadována. Prostřednictvím jednoduchých fyzických akcí, které zviditelňují to, čemu lidé věří, a zkušenosti, které je k tomuto přesvědčení vedly, se účastníci zamýšlejí nad svými perspektivami, vytvářejí spojení a přemýšlejí o tom, jak nás ovlivňují a ovlivňují pojmy „jinakosti“.  A zamyslet se nad tím, co můžeme změnit.

Tento projekt vám přináší Rehearsal for Reality z.s. ve spolupráci s Heinrich Boll Stiftung Praha.  Rehearsal for Reality je zapsaný spolek participativního divadla a kulturní iniciativa zaměřená na sociální rovnost, spravedlnost a mír.


► INFORMACE PRO DIVÁKY

Vstup je zdarma. Registujte se prosím na tomto linku.