Termíny

22.10. 2016 / 18:30

Informace

Představení v netradičním prostoru přináší divákovi novou zkušenost ve vnímání současného tance. Soustřeďuje se na maximální využití smyslů, které jsou vstupní bránou cítění a porozumění nejen tance, ale i světa kolem nás a nás samotných v něm. Smyslová paměť je východiskem, tvoří základ zkoumání vztahů vizuálního, verbálního a neverbálního aspektu vyjádření se – od mechaniky k cítění, od rozumu k pocitům. Vytváření obrazů se odehrává v bezprostřední blízkosti diváků. Performeři a jejich akce jsou téměř nadosah, takže divák má možnost reagovat aktivněji, než jako je tomu ve tmě divadelního hlediště. Aktivnější vnímání situace stimuluje porozumění pohybu a jeho složek. Forma, tedy pohybový jazyk představení, vychází z prostředí a využívá výtvarné a architektonické aspekty prostoru. Toto prostředí zároveň ovlivňuje a modeluje pocitový a zážitkový obsah pohybového jazyka účinkujících.

 TRAILER

Choreografie: Marta Poláková, Yuri Korec, Peter Šavel

Režie: Tomáš Procházka

Hudba live: Martin Polák, Tibor Feledi

Kostýmy: Martina Goliánová

Účinkují: Simona Droppanová, Barbora Janáková, Eva Priečková, Lukáš Bobalík, Branislav Bašista, Andrej Štepita

Projekt byl podpořen z grantů Ministerstva kultúry SR.

Marta Poláková (choreografka, pedagožka, pohybová analytička) patří k první generaci tvůrců nezávislé scény současného tance na Slovensku – založila a vedla první skupinu profesionálních tanečníků zaměřenou na současný tanec (1990 – 1999). Její tvorba byla prezentovaná v Anglicku, Francouzsku, Irsku, Dánsku, Itálii, Rakousku, Maďarsku a České republice a na Slovensku v Městském divadle P. O. Hviezdoslava a ve Štúdiu SND. Od roku 2008 vede Labanův Ateliér Bratislava – platformu pro tanec a pohyb, která je bází uměleckých a vzdělávacích projektů zaměřených na využití Labanovy analýzy pohybu a jiných přístupů založených na integraci těla a mysli v pohybu. Věnuje se i publikační činnosti, je autorkou dvou publikací Sloboda objavovať tanec (2011, Divadelný ústav) a Dynamické telo (VŠMU, 2013). Působí jako docentka na Hudební a Taneční fakultě Vysoké školy múzických umení.

Yuri Korec (choreograf, pedagog, terapeut) je absolventem Katedry taneční tvorby HTF VŠMU v Bratislavě. Byl členem profesionálního tanečního divadla Štúdio tanca v Banské Bystrici (2001 – 2002) a spolupracoval s mnoha zahraničními skupinami, jako třeba Ventura Dance Company (Švýcarsko), Retina Dance Company (Belgie), Jean Abreu Company (Anglie), Stephanie Schober & Dance Company (Anglie), Cocoondance Company a Stephanie Thiersch | Mouvoir (Německo). Momentálně je členem skupiny CieLaroque | Helene Weinzierl (Rakousko). Má za sebou i několik choreografických děl produkovaných v zahraničí, například multimediální představení Habitat produkoval Tanzplan Dresden, Semperoper Dresden a Paluca Tanzschule Dresden (2010). Je spoluautorem a choreografem několika tanečních filmů The Day (2004), Darkroom (2008) a VoiceS (2010), z nichž poslední získal několik významných ocenění na festivalech v Evropě, Kanadě a USA. Yuri se intenzivně věnuje studiu somatické metody Rolfing® – strukturální integrace a stal se prvním certifikovaným rolferom na Slovensku.

Festival Hybaj ho! 2016 se koná pod záštitou radní pro kulturu MČ Praha 7. Festival podpořil Státní fond kultury.

logo-SFK Small

Hlavní mediální partneři festivalu:

logo RR_new_NAHLED small regiojet_logo_cmyk small