Termíny

24.10. 2018 / 19:00

Informace

Lukáš Škorvánek: Autorská výstava představuje koncepčně laděný výběr obsahující techniky převážně grafického charakteru. Pomocí těch se autor snaží přímočaře a houževnatě reflektovat kontrast mezi zpátečnickým a na druhé straně až futuristickým výkladem vlastní identity jedince, ale i masových skupin. Expresivní rukopis vytváří struktury, které velmi popisně dekódují jemu příznačný jazyk. Výstava bohatá na kolorit technik a formátů se nese v úzkém monochromatickém duchu, který umocňuje hlavní myšlenku vymezující médium převážně experimentální kresby a linorytu.

Ján Bátorek: Mladý slovenský autor ve své tvorbě reflektuje snové výjevy, které ho inspirovaly od dětství. Ty pomocí výsostně expresivní malby přetváří do surreálného podtextu. Výsledkem a nosným tématem je převážně fauna ve svých nejbizarnějších podobách. Právě malba jako médium mu dává prostor prezentovat finální dílo co možná nejvíc autenticky. Jeho nezaměnitelný rukopis tuto skutečnost navíc zdůrazňuje

Oba autoři mají blízko k lidové tvořivosti a k její častokrát naoko primitivním přístupům, co se projevuje v široké plejádě různých výstupů.

PROGRAM:

19:00 vernisáž
20:00 HYDRAULITER (Praha/Čadca temnota punx)
20:30-23:00  DJs

Výstava potrvá do 28.10.