ENCS

Autorská výstava představuje koncepčně laděný výběr obsahující techniky převážně grafického charakteru. Pomocí těch se autor snaží přímočaře a houževnatě reflektovat kontrast mezi zpátečnickým a na druhé straně až futuristickým výkladem vlastní identity jedince, ale i masových skupin. Expresivní rukopis vytváří struktury, které velmi popisně dekódují jemu příznačný jazyk. Výstava bohatá na kolorit technik a formátů se nese v úzkém monochromatickém duchu, který umocňuje hlavní myšlenku vymezující médium převážně experimentální kresby a linorytu.

Kurátorka: Lucia Juríková