Termíny

21.8. 2017 / 19:00

Informace

Lukáš Škorvánek studoval grafiku na Akadémii umení v Banské Bystrici. V jeho tvorbě dominuje figurální aspekt s přesahem k fauně a přírodě jako takové. Zabývá se převážně kresbou, kterou se snaží aplikovat v různých konceptuálních modifikacích na heterogenní podkladové plochy. V jeho práci je možné objevit fragmenty symbolizmu, který si přeměňuje do vlastního expresivního vizuálního jazyka. Sám se považuje za outsidera, seladóna a lokálního hrdinu, který pracuje s provinční problematikou a tím reflektuje všechna úskalí tvrdé rodné kysucké hroudy. To vše ústí do široké plejády použitých technik a materiálů.
www.behance.net/pjubak

Ján Bátorek studoval malbu na Akadémii umení v Banské Bystrici. Ve své tvorbě se věnuje hlavně expresivní malbě, kresbě a grafice. Inspirací pro svá díla hledá ve svém podvědomí, kde se pohybuje mezi tématy jako hybridizace, symbol, figura, sen, nostalgie, zvíře či strach. Ve svých dílech se nesnaží́ reflektovat společenskopolitické události, ale rozebírá v nich vlastní vnitřní světy a východiska uvažování. Obrazy jsou situované v neurčitém anebo v “divokém” prostředí, kde do popředí vstupuje postava.
http://www.janbatorek.com/