Informace

Instalace v Obýváku Studia ALTA sestává ze tří částí, které vypráví množství příběhů; o písmu a jazyku, o bretaňském pobřeží, o několika generacích jedné rodiny a také o šílenství. Především se ale jedná o příběh Anne-Claire.

Co je přesně na zdi napsáno Vám nemůžeme říct. Nikoliv proto, že bychom si odpověď spiklenecky chtěli nechat pro sebe. Ale znaky nemají až na výjimky přesně určený význam, zato vzbuzují emoce a asociace.

Vše začalo keltským symbolem triskelem  kresleným do písku na břehu bretaňského moře. Bretonština jako keltský jazyk dnes patří mezi ohrožené druhy, domluví se jím jen hrstka tamějších obyvatel. Anne-Claire se domluví plynně třemi jazyky. Tím čtvrtým dovede psát.

Anne-Claire pracovala s jazykem podobně jako mušle, která, je-li napadena, zcela změní svůj tvar. Ve chvíli, kdy pocítila ohrožení ve svém mateřském jazyce, se uchýlila do bezpečí jazyka nového: s citlivostí básnířky a vizuální umělkyně vytvořila své vlastní písmo, svůj niterný systém, myšlenkovou architekturu, která jí napomohla uchopit jak vlastní minulost (osobní mytologii), tak svět, ve kterém se dnes pohybuje. Triskel, deformován a přetvářen dal vzniknout novým znakům, každý znak bylo možné přetvořit v další.

V písmu můžete hledat také útěchu. Textů (nebo spíše vizuálních básní) vytvořila Anne-Claire v rámci příprav výstavy celou řadu. Vznikaly s lehkostí a beze strachu, třebaže ve stavu neklidné duše. Pohyb ruky při psaní působil konejšivě, jako jistá forma terapie.

Ale pozor, i v klidu musíte zůstat obezřetní. I ta nejchutnější ryba Vás může poranit svými kostmi, jak ostatně píše Anne-Claire:
„Vzpříčená rybí kost by totiž mohla zranit
Tvá budoucí dvojčata“.

Křehké písmo kmitající po zdi narušují krabí klepeta jako vetřelci.

Když Vás rozbolí oči, můžete odejít.

Eva Riebová

Výstava You Can Only Walk Away potrvá do 30.5. 2017.

*Anne-Claire Barriga (1985) je umělkyně a básnířka. Pochází z Bretaně, žije a tvoří v Praze. Studovala filozofii a literaturu v Paříži, poté absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Jiřího Davida.

Píšeš-li rodinný příběh dříve než starší sourozenci

A přišlas-li na svět jako dívka

Přijdeš o zrak, přijdeš o rozum

Všichni tví hosté mluví týmž hlasem

A tvůj přimějí k zaoblení

Dokud podlahou neprorostou rybí kosti

Jako velvyslankyně

Holandsko,

Anamorfovaný obraz

Mimořádná pozornost věnovaná přípravě pokrmů

Zamezí vzniku nehod

Vzpříčená rybí kost by totiž mohla zranit

Tvá budoucí dvojčata

Slaná voda na zdech zúrodňuje, ale hnije

Chromitá voda v zahradě se třpytí a zneplodňuje; lépe obalit

sépiovou kost

Správně vedené vyjednávání

Vždy poškozuje jednu ze stran

Z tohoto důvodu nikdy nekupuj

Své místo na zemi od bohatšího

  Anne-Claire Barriga

Living Room Art Space: Nový výstavní program Studia ALTA

V prostředí žánrově rozdělených uměleckých kruhů dochází jen málokdy k možnosti propojení disciplín, které mají k sobě velice blízko, mohou vzájemně čerpat ze svých výstupů a obohacovat se. Začleněním výstavního plánu do programu a koncepce Obýváku přináší Studio ALTA výzvu k tomuto propojení.

Living Room Art Space se inspiruje experimentálním a mezioborovým charakterem holešovického kulturního centra. První ročník výstav se zaměřuje na prezentaci umělců, kteří se pohybují v rovinách několika (nejen) uměleckých disciplín. Propojují vizuální tvorbu s hudbou, poezií, pohybem, vědou a dalšími odvětvími. V lehce chaotickém, negalerijním prostoru Obýváku zkoumají výstavy možnosti vizuální prezentace, mezioborové a společenské komunikace.

Kurátorka projektu: Eva Riebová

logo_art_col

Mediální partner:

ArtMap-logo-new-2014