Informace

V životě jsou chvíle, kdy nalezneme nečekanou sílu, o níž jsme dříve ani nevěděli, že existuje nebo jsme ji vědomě potlačili. Někdy je třeba naslouchat vnitřním hlasům a řídit se vizemi, které směřují a ovlivňují náš život bez ohledu na to, jak absurdní se to může zdát.

„Stejně jako vlk, intuice má své drápy, kterými věci rozpáře a oči, které vidí skrze štít světského
lidského naslouchání.“ (Women who run with the wolves, Clarissa Pinkola Estés, Ph.D.)

Choreografie: Lenka Vagnerová
Hudba: Ivan Acher
Kostýmy: Jasminda Asplund Blanco
Světelný design: Michal Kříž / Fredrik Zetterberg
Účinkují: Fanny Barrouquère
Foto: Bengt Wanselius
Grafika: Jan Larsson

Premiéra: 16.9.2012, Murberget Länsmuseet Västernorrland
Pražská premiéra: 4.2.2016 ve Studiu ALTA

Trailer

Norrdans je taneční skupina ze severního Švédska. Naším cílem je prezentovat soudobý tanec
ve všech jeho formách s důrazem na mladé publikum. Od našeho zahájení činnosti v roce 1995
jsme vyprodukovali velký počet tanečních představení s choreografy věhlasných jmen ale i s
novými talenty. Snažíme se nabízet široké spektrum zkušeností, neustálého zkoumání a
setkávání soudobého tance a našeho publika.

Lenka Vagnerová & Company je soubor tanečního divadla založený v roce 2012 Lenkou
Vagnerovou, která působí jako nezávislá choreografka, taneční pedagog a tanečnice na současné
české i zahraniční scéně.
Existenční otázky, naléhavost témat vztahu člověka ke zvířatům a okolí, hra se skutečností a
fantazií jsou charakteristické pro tvorbu LV&C. Lenka klade důraz na preciznost pohybových
kvalit a detailů, využívá sílu a dynamiku skupiny, hledá fyzické možností a pohybové hranice
vlastního těla. Soubor pravidelně pracuje s tanečníky, herci i hudebníky.