Termíny

16.6. 2019 / 19:30

Informace

Autorský divadelní projekt Všechno jsem viděla, inspirovaný životy a díly mnoha tvůrčích žen a zároveň možnostmi i limity konkrétního těla, je nahlédnutím do procesu tvorby jako takové, se stavy euforie a vytržení, až po absolutní bezmoc, utrpení a beznaděj.

Proč mají někteří jedinci tak silnou potřebu tvořit, že je může zastavit jen smrt? Jaká je role ženy v dnešní společnosti? Jaké má potřeby, jaká jsou její očekávání a co se naopak očekává od ní? Co všechno může být tělo? Může být prostředníkem, nástrojem, příbytkem, měřítkem, přítelem i nepřítelem. Jednoznačné odpovědi na tyto otázky pravděpodobně neexistují.  Autorský divadelní projekt „Všechno jsem viděla“ je spíše jakési nahlédnutí do procesu tvorby jako takové, se stavy euforie a vytržení, až po absolutní bezmoc, utrpení a beznaděj.

Na vzniku projektu „Všechno jsem viděla“ se podílelo několik performerek. V představení vystupuje vždy jen jedna a vzniká tak jeho jedinečná verze. Divák je fyzicky účasten světelných i zvukových atmosfér, na dosah performerky, vtažen do děje i intimního prostoru doslova všemi smysly.

Projekt inspiroval život a dílo Adrieny Šimotové, Hildegardy z Bingenu, Virginie Woolfové, Adély Taübelové, Simone Weilové, celého tvůrčího týmu a mnohých dalších žen i mužů.

Tvůrčí tým: Jan Beneš, Dora Bouzková, Michal Cáb, Helena Čtyroká, Veronika Knytlová, Barbora Látalová a Kristýna Täubelová

»»» VSTUPENKY «««

Koproducentem projektu je UFFO SCT. Projekt finančně podpořili Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury a Nadace Život umělce


www.PerformCzech.cz