Termíny

04.06.2020 / 18:00

Informace

Knihu Johna Stuarta Milla, kterou vydal Institute H21, pokřtí disident Luděk Bednář, Karel Janeček a Lilia Khousnoutdinová. Vstup zdarma.  

Zároveň se můžete těšit na malé občerstvení, krásné prostory Invalidovny a živou hudbu. Na místě bude možnost si knihu pořídit. Jste srdečně zváni!

John Stuart Mill (1806-1873) je nejvlivnějším anglicky mluvícím filozofem 19. století. V anglosaském světě patří mezi nejznámější Millovy texty jeho spis O svobodě, který vyšel v roce 1859 a z kterého vám předkládáme druhou kapitolu O svobodě myšlení a slova. Toto nově přeložené vydání chce dostát Millovu původnímu úmyslu a předložit jeho myšlenky modernímu čtenáři tak, aby byly přístupné a srozumitelné. Text je citlivě upravený, aby logika a smysl Millovy argumentace zůstaly zachovány a zároveň čtenáře nezatěžovaly příklady z dobového kontextu.