Termíny

28.10. 2018 / 12:00 - 17:00

Informace

Společenské a diskusní setkání, které pořádá Institut umění – Divadelní ústav a Festival Hybaj ho!, se uskuteční v den 100. výročí vzniku Československa a zaměří se na začátky a konstituování profesionální české nezávislé divadelní scény v 90. letech minulého století. Společně s aktéry z řad kulturních manažerů i umělců z ČR a ze Slovenska se pohledem pamětníků i mladé generace ohlédneme zpět do doby, kdy v české a slovenské společnosti byla dobrá nálada, umění mělo vysokou společenskou prestiž, střední Evropa byla v kulturně-politickém zájmu Evropy i světa a panovaly podmínky pro tvorbu zcela odlišné od těch dnešních. Nacházíme se dnes v diametrálně odlišné situaci? Jaké ideje a hodnoty jsme si z období společenské euforie a kvasu 90. let přenesli do 21. století? Je 100. výročí vzniku národních států v Evropě příležitostí k oslavě ideálů demokracie nebo spíše k otevírání traumatických historických zkušeností? Je nezávislá scéna v dnešním světě samozřejmostí? Na podobné otázky se pokusí odpovědět diskutující hosté a další aktéři prostřednictvím živých vstupů i předem připravených materiálů.

Akci doprovodí výstava Divadlo a revoluce – První týdny Sametové revoluce v českých a moravských divadlech a VJ/DJ Martin Macháček.

Program:

12:00 / společný oběd

12:30 / Tomáš Žižka: úvodní performance

13:00-14:30 / 1. diskusní blok: Proměna podmínek pro tvorbu v oblasti nezávislého scénického umění v 90. letech 20. století

Mluvčí: Jana Návratová, Marta Smolíková, Andrej Zmeček

Moderují: Bohumil Nekolný, Tomáš Loužný

14:30-15:00 / přestávka

15:00-16:30 / 2. diskusní blok: Lidé, soubory a (epi)centra nezávislého scénického umění v 90. letech 20. století

Mluvčí: Miroslav Bambušek, Viktorie Čermáková, Petr Krušelnický, Nina Vangeli, Jozef Vlk

Moderují: Marcela Magdová, Vladimír Hulec

Součástí obou diskusních bloků bude diskuse s publikem a živé vstupy osobností, které se s námi spojí telemostem z větších i menších dálav. Diskusi budou doprovázet ukázky z audio i vizuálních materiálů vztahujících se k tématu setkání. Pohoštění ve stylu „Tenkrát a teď“ podává Veskle.

Koncept a dramaturgie: Dáša Čiripová, Marek Godovič, Anna Hejmová, Jan Jiřík, Marcela Magdová, Martina Pecková Černá, Pavel Štorek, Tomáš Žižka

Produkce: Barbora Comer a tým Studia ALTA