ENCS

28.10. 2018 / 12:00 - 17:00

Společenské a diskusní setkání, které pořádá Institut umění – Divadelní ústav a Festival Hybaj ho!, se uskuteční v den 100. výročí vzniku Československa a zaměří se na začátky a konstituování profesionální české nezávislé divadelní scény v 90. letech minulého století. Společně s aktéry z řad kulturních manažerů, umělců i zástupců státní správy a mezinárodních organizací z ČR i Slovenska, které podporují/podporovaly scénická umění a občanskou společnost, se pohledem pamětníků i mladé generace ohlédne zpět do doby, kdy v české a slovenské společnosti byla dobrá nálada, umění mělo vysokou společenskou prestiž, střední Evropa byla v kulturně-politickém zájmu Evropy i světa a panovaly podmínky pro tvorbu zcela odlišné od těch dnešních. Nacházíme se dnes v diametrálně odlišné situaci? Jaké ideje a hodnoty jsme si z období společenské euforie a kvasu 90. let přenesli do 21. století? Je 100. výročí vzniku národních států v Evropě příležitostí k oslavě ideálů demokracie nebo spíše k otevírání traumatických historických zkušeností? Je nezávislá scéna v dnešním světě samozřejmostí? Na podobné otázky se pokusí odpovědět desítka diskutujících hostů a další aktéři prostřednictvím předtočených rozhovorů. Během akce bude prezentována výstava Divadlo a revoluce – První týdny Sametové revoluce v českých a moravských divadlech a dobové dokumenty.

Program:

12:00 / společný oběd

Tomáš Žižka: Vyvolávání duchů (úvodní performance)

12:45-14:30 / I. diskusní blok: Kulturní politika

14:30-15:00 / přestávka

15:00-17:00 / II. diskusní blok: Performeři, umělecké soubory a (epi)centra