Termíny

21.05.2020 / 17:00

Informace

První ze série diskusních večerů o tanci bude na téma Když tanec jako gesto selhává. Pořádá Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA .

Klub čtení tance bude čtyřikrát do roka analyzovat současný diskurz performativního umění a mapovat přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance bude vedený moderovanou diskusí s pozvanými odborníky na konkrétní téma.

První Klub naváže na představení ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Assemblage.

V interakci s pozvanými teoretiky, odborníky, choreografy, umělci a aktéry současné taneční a umělecké scény, jakož i se studenty a profesory uměleckých a jiných oborů, budeme na základě bohatých referencí všech zúčastněných prohlubovat společný umělecký i společenský diskurz. V diskuzi budeme vycházet z více referencí:

Text

Jenn Joy: The Choreographic – 2. kapitola Violent Desire – Writing Laughter

Referenční představení

ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Assemblage (více info na webu Studio ALTA)

Diskuse bude také doprovázena promítáním referencí z textu (performance: La Ribbot: Laughing Hole; Luciana Achugar: Sublime is us).

Doporučujeme si referenční text v předstihu přečíst a v 16.00 přijít na představení Assemblage, na které diskusní Klub naváže.

16.00 ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Assemblage
17.00 Klub čtení tance – kulatý stůl v ALTA Obýváku.

Vstup zdarma, místo si prosíme rezervujte ve formuláři zde. Přihlášeným zašleme text Jenn Joy na email.

Diskuse bude probíhat v anglickém jazyce s možností překladu.