ENCS

28.10. 2017 / 19:30

Benjamin Jarrett: Spring cleaning

Transformativní divadelní rituál. Záměrem tohoto představení je získat osvobození před časným sociálním a sexuálním určením či společenským označením. Usiluje o větší soucit a pochopení bolesti, strachu, lásky a touhy.

Délka cca 30 min.

Jan Bárta: Pitch

„Současnost je doba bytostně rozumová, reflexivní, nezanícená, která vzplane chvilkovým nadšením a pak důmyslně spočine v netečnosti.“  S. Kiergegaard

Jako bych přeslechl to, co jsem viděl a nevšiml si toho, co stojí přímo přede mnou a hlasitě na mě mluví. Mohlo to dojít až tak daleko? Jak pozoruhodné. To už by se ale nemělo stávat, mohl bych tak ztratit přítomnost a směr svého původního záměru – neztratit se! Měl bych raději zpozornět a snažit se být všemi smysly natolik vnímavý a pozorný ke všemu co se objeví, až si konečně všimnu, že už mě někdo dávno ocenil svojí pozorností.

Délka cca 30 min.

Společná dramaturgie večera a režijní supervize: Jaro Viňarský

Technická spolupráce, světla a zvuk, dramaturgická spolupráce večera: Tomáš Morávek