Termíny

27.10. 2018 / 15:00 - 17:00

Informace

Marek Adamov se narodil v roce 1978 v Žilině, studoval v Bratislavě na FiFUK kulturologii a management kultury. Kromě stáží (například v Kulturfabrik v Lucembursku) nikdy nikde nepracoval, protože už v roce 1998 s přáteli založil občanské sdružení Truc sphérique (v němž Marek působí jako ředitel) s cílem podporovat současné umění, kulturu a komunitní život. Tyto aktivity jsou od roku 2003 spojené s projektem Stanica Žilina-Záriečie a od roku 2011 i s dalším kulturním centrem Nová synagóga Žilina v unikátní modernistické architektuře od Petra Behrensa. Kromě stavaře, aktivisty a organizátora uměleckých a kulturních projektů a akcí napříč žánry, se Marek snaží občas pomoct sdílením svých zkušeností a snaží se o lepší postavení nezávislé kultury.
www.stanica.sk
www.novasynagoga.sk

Petra Fornayová se věnuje současnému tanci a divadlu. Vytvořila několik autorských divadelně-tanečních představení (Opernball, Koniec, Objekty výskumu a i.), inscenace Hra na budúcnosť byla ve výběru 10 nejlepších inscenací na soutěžním festivalu Nová Dráma 2018. Spolupracovala s mnoha choreografy a režiséry (Heggen, Hawkins, Langer-Philippsen, Lelková, Balek ad.), i s popředními slovenskými hudebníky (mj. cluster ensemble, Machajdík, Piaček, Adamčiak). Její autorská představení byla uvedená na různých festivalech (Divadelná Nitra, Jamais Vu! Paríž, Tanec Praha, MediaWave Györ, Ars Cameralis Katowice, HybajHo! Praha ad.). Spoluzakládala divadlo A4, založila a řídí festival současného tance Nu Dance Fest. Za svou roli ve filmu režiséra Juraja Lehotského Nina byla nominována na národní filmovou cenu Slnko v sieti 2018.
www.petra-fornayova.sk

Zuzana Ivašková působí v mimovládním neziskovém sektoru jako kulturní manažerka, konzultantka a koordinátorka projektů (platforma Kultúrna Bratislava, iniciativa Local Act a i.), ale i ve veřejném sektoru v oblasti strategického plánovaní a implementace kulturních politik územní samosprávy. Do května 2018 vedla Oddelenie kultúrneho plánovania Bratislavského kraja, odpovědné za regionální dotační schéma na podporu kultury, a progresivní rozvojové projekty v dané oblasti. V minulosti působila v nadaci zaměřené na podporu současného umění, v kanceláři Creative Europe Desk Slovensko, či v nezávislém kulturním centru A4 – priestor súčasnej kultúry v Bratislavě.

Zuzana Šajgalíková vystudovala dramaturgii a režii na VŠMU, působila jako dramaturgyně Divadla Aréna, kde se spolu s významnými slovenskými i zahraničními režiséry podílela na vzniku mnoha úspěšných a oceňovaných inscenací. Jako dramaturgyně ale působila i v jiných slovenských divadlech (Trnava, Košice). V roce 2015 byla jmenovaná na pozici ředitelky odboru cestovného ruchu a kultury Bratislavského samosprávního kraje, je jednou z autorek strategie rozvoje kultury v BSK na roky 2015 – 2020. Od sezony 2018 / 2019 je ředitelkou Divadla Jána Palárika v Trnavě.