Informace

10.5. 18:00 / vstup volný / entrée libre

FRANCOUZSKÁ KONVERZACE PRO ZAČÁTEČNÍKY

Davy festivalových hostů z Francie už jsou na cestě! Máte strach, že si s nimi nepopovídáte? Nebojte se, pár základních frází si rychle osvojíte u sklenky vína. Konverzovat s vámi budou naši dramaturgové Linda Dušková a Jacques Joseph.

CONVERSATION TCHÈQUE POUR DÉBUTANTS

Les foules de visiteurs tchèques approchent ! Vous avez peur de ne pas pouvoir discuter avec eux ? Aucun souci, vous apprendrez facilement quelques expressions de base autour d’une bière. Ondřej Roubínek, notre chargé de communication, et Michal Zahálka, notre dramaturge, seront là pour converser avec vous.


10.5. 20:00 / vstup volný / entrée libre   

KORESPONDENCE

Nikdy se neviděly, nic o sobě neví a navzájem si nerozumí. Co se stane, když si česká a francouzská umělkyně během celého roku vyměňují dopisy, audionahrávky, fotky, a to zcela anonymně? Najdou přes všechny překážky společný jazyk? Vernisáž instalace výstupů našeho experimentálního projektu.

CORRESPONDANCE

Elles ne se sont jamais vues, elles ne se connaissent pas et elles ne se comprennent pas. Quel sera le résultat, si tout le long de l’année deux artistes, une tchèque et une française, échangent anonymement des lettres, des enregistrements audio et des photos ? Arriveront-elles à s’entendre, malgré tous les obstacles ? Vernissage de l’exposition des résultats de notre projet expérimental.


10.5. 20:30 / vstup volný / entrée libre

FRESKA

Velká prázdná bílá plocha, dvě ilustrátorky, dva herci, jeden česko-francouzský text, hodně improvizace a ještě více odvahy. Přímo před očima diváků vznikne jedno obří, společné umělecké dílo.

FRESQUE

Une grande surface blanche et vide, deux illustratrices, deux acteurs, un texte franco-tchèque, beaucoup d’improvisation et encore plus de courage. Une énorme œuvre d’art collective naitra devant les yeux des spectateurs.

Top of Form

Bottom of Form


10.5. 21:30 / vstup volný / entrée libre

KONCERT VY

Hrají: Anna Josephová, Jarek Jurečka, Honza Mrázek

Kapela VY vznikla, aby oslavila Spolek Ulice Plzeň zabývající se substituční léčbou drogově závislých, a od té doby funguje dál, aby substituovala závislosti svých členů. Zhudebňuje texty českých i zahraničních básníků, nebojí se čínské lidové poezie a hrdě se hlásí k sympatiím k Filipu Topolovi.

CONCERT VY

Avec : Anna Josephová, Jarek Jurečka, Jan Mrázek

Le groupe VY a été créé pour célébrer l’association de traitement substitutif à la toxicomanie Spolek Ulice Plzeň. Depuis, le groupe continue à jouer pour substituer aux addictions de ses propres membres. Il met en chanson des textes de poètes tchèques et étrangers, il n’a pas peur de la poésie folklorique chinoise et déclare avec fierté son amour pour Filip Topol.


11.5. 15:00 / vstup volný / entrée libre

UMĚLECKÁ INSTITUCE JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS (WORKSHOP)

Workshop pro divadelní profesionály tentokrát povede Catherine Leconte, ředitelka kulturního centra Anis Gras. Tématem bude organické vedení institucí.

L’INSTITUTION CULTURELLE COMME UN ORGANISME VIVANT (WORKSHOP)

Cette année, notre workshop pour professionnels du théâtre sera mené par Catherine Leconte, directrice du centre culturel Anis Gras. Le sujet portera sur la gestion organique des institutions.


11.5. 18:00 / vstup volný / entrée libre

PREZENTACE ČR:FR DRAMA

Veřejná prezentace výsledků ateliéru, v jehož rámci čeští a francouzští dramatičtí autoři zkoumali, jakými všemi způsoby je možné překonávat jazykové bariéry. Prezentace je koncipována jako neformální setkání zúčastněných autorů se zájemci z řad veřejnosti.

PRÉSENTATION CZ : FR DRAMA

Restitution publique des résultats de notre atelier, dans le cadre duquel des auteurs dramatiques tchèques et français ont cherché de quelle manière il est possible de surmonter les barrières linguistiques. La restitution prendra la forme d’une rencontre informelle des auteurs participants avec le public.


11.5. 20:00 / VSTUPENKY

COLLECTIF OS’O (FR): TIMON/TITUS

Režie: David Czesienski
Hrají: Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Marion Lambert, Tom Linton, Julie Papin
Dramaturgie: Alida Breitag
Asistent režie: Cyrielle Bloy
Scéna a kostýmy: Lucie Hannequin
Kostýmní asistent: Marion Guérin
Light design: Yannick Anché a Emmanuel Bassibé
Hudba: Maxence Vandevelde
Líčení: Carole Anquetil

Autorská adaptace Shakespearových textů Titus Andronicus a Timon Athénský. Oceňovaná inscenace, v jejímž rámci mladí francouzští tvůrci svérázně rozehrávají téma dluhu. Dluhu vůči Shakespearovi, dluhu vůči divákům, dluhu, který bude třeba v naší globalizované ekonomice splatit.

COLLECTIF OS’O (FR): TIMON / TITUS

Mise en scène : David Czesienski
Avec : Roxane Brumanchon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Marion Lambert, Tom Linton, Julie Papin
Dramaturgie : Alida Breitag
Assistant mise en scène : Cyrielle Bloy
Scénographie et costumes : Lucie Hannequin
Assistant costumes : Marion Guérin
Light design : Yannick Anché et Emmanuel Bassibé
Musique : Maxence Vandevelde
Maquillage : Carole Anquetil

Adaptation originale des textes de Shakespeare Titus Andronicus et Timon d’Athènes. Dans cette création, décorée de nombreux prix, des jeunes artistes français abordent le sujet de la dette. Dette envers Shakespeare, dette envers le public, dette dont il sera nécessaire de s’acquitter dans notre économie mondialisée.


11.5. 22:00 / vstup volný / entrée libre

KONCERT VALORY DE ST. CLAIR

Sobotní večerní koncert electro chansonové kapely Valory de St.Clair.

CONCERT VALORY DE ST. CLAIR

Electro chanson Valory de St.Clair


12.5. 10:00 / vstup volný / entrée libre
Workshop veden pouze v češtině. / L’atelier se déroulera en tchèque.

ATELIÉR TVORBY PŘÍBĚHU PRO ZAČÁTEČNÍKY

Zajímá vás psaní pro divadlo a nevíte, jak na to? Nově jsme do našeho programu zařadili také ateliér dramatického psaní pro začátečníky. Povede ho zkušený lektor, režisér Malého divadla v Českých Budějovicích a umělecký šéf NoDu Janek Lesák.

ATELIER DE CRÉATION NARRATIVE POUR DÉBUTANTS

L’écriture pour le théâtre vous intéresse et vous ne savez pas comment s’y mettre ? Nouvellement, dans le cadre de notre programme, nous proposons également un atelier d’écriture dramatique pour débutants. Il sera mené par un animateur chevronné, Janek Lesák, metteur en scène du théâtre Malé divadlo de České Budějovice et chef artistique de l’espace NoD.


12.5. 14:00 / VSTUPENKY
režie / mise en scène: Zuzana Burianová

ČERSTVÉ JEDNOHUBKY

Jednohubky jsou speciálním druhem scénického čtení, v rámci kterého vám pro povzbuzení chuti servírujeme úryvky několika současných, tematicky propojených dramatických textů. Letos bude ústředním tématem život teenagerů a představíme v něm úryvky textů Gabriela de Richauda, Lucie Vérot a Loo Hui Phang.

MISES EN BOUCHE FRAICHES

Les mises en bouche sont un type particulier de lecture scénique au cours de laquelle nous vous servirons, en apéritif, des échantillons de quelques textes dramatiques contemporains unis par un même sujet. Cette année, ce sujet sera la vie des adolescents et nous vous présenterons des extraits de textes de Gabriel de Richaud, Lucie Vérot et Loo Hui Phang.


12.5. 16:00 / vstup volný / entrée libre

DISKUZE

Letošní diskuze se zaměří na téma teenage hrdinů v dramatických textech pro dospělé. Jak s takovým hrdinou pracovat? Jak jeho přítomnost ovlivní vyznění příběhu? Proč o takových postavách psát v textech pro dospělé? Debaty se zúčastní francouzští i čeští autoři a další odborníci z oblasti divadla. Diskuze je v přímé návaznosti na Čerstvé jednohubky. Moderovat budou Natálie Preslová a Linda Dušková.

DISCUSSION

Cette année, la discussion portera sur le sujet des personnages adolescents dans les textes pour adultes. Comment travailler avec un tel personnage ? Quel effet sa présence aura-t-elle sur l’impression laissée par le texte ? Pourquoi traiter de tels personnages dans des textes pour adultes ? Des auteurs tchèques et français, tout comme d’autres experts du domaine du théâtre participeront au débat. La discussion poursuit le sujet ouvert par les Mises en bouche fraiches. Le débat sera animé par Natálie Preslová et Linda Dušková.


12.5. 18:00 / VSTUPENKY

LAURA TIRANDAZ: NAMARAN

Režie a hudba: Ian Mikyska
Dramaturgie: Jakub Vaverka
Scénografie: Ondřej Menoušek
Hraje: Edita Valášková

Scénická báseň popisující krásu města Namaran, jeho velikost i jeho pád. Jako ozvěny se troskami nesou příběhy několika lidí, kteří v tomto zapomenutém městě kdysi žili.

„Málokdo mohl vidět Palác takhle zblízka, vidět svůj odraz na jeho zdech. Kdybys nestál před touhle branou, nikdo by se na ni ani nepodíval, nikdo by se nesnažil vejít dovnitř, kdyby tu nebyl někdo, kdo nám to zakazuje. Mám štěstí, že jsem tě potkal: je snazší nenávidět člověka než zeď. Díkybohu, žes mě uhodil, kdybych se nebyl pokusil vejít, bral bych tě jako přítele – protože máme v obličeji stejný výraz.“

LAURA TIRANDAZ : NAMARAN

Mise en scène et musique: Ian Mikyska
Dramaturgie: Jakub Vaverka
Scénographie: Ondřej Menoušek
Avec: Edita Valášková

Poème scénique décrivant la beauté de la ville de Namaran, sa majesté et sa chute. Comme autant d’échos, des histoires de plusieurs personnes qui jadis vivaient dans cette cité oubliée résonnent entre les ruines.

“Peu de gens ont pu voir le Palais d’aussi près, regarder leur reflet sur les murs. Cette porte, si tu n’avais pas été devant, personne ne la verrait, personne n’aurait cherché à entrer s’il n’y avait pas quelqu’un pour nous l’interdire. J’ai de la chance de t’avoir rencontré : c’est plus facile de haïr un homme qu’un mur. Heureusement que tu m’as frappé, si je n’avais pas essayé d’entrer, je t’aurais vu comme un ami – parce que nous avons le même air sur le visage.”


12.5. 20:00 / VSTUPENKY

OLIVIER SYLVESTRE: PRŮVODCE SEXUÁLNÍ VÝCHOVOU PRO NOVÉ TISÍCILETÍ

Režie: Jiří Hajdyla

Rok 1999, jen pár týdnů před očekávaným koncem světa, tři sedmnáctiletí kamarádi a začátek sexuálního života. So a Oli si slíbí, že se spolu poprvé vyspí, než nastane konec světa. Seznamují se však s Benem, který jejich vzájemnými vztahy nečekaně zamíchá.

“Mám erekci. Přestanu chcát.
Líbáme se. Dlouho a hodně. Proti zdi.
Hladí mě přes džíny.
Sklouznu jí svou rukou pod sukni.
Je celá vlhká.
Je fakt, že prší.”

OLIVIER SYLVESTRE : GUIDE D’ÉDUCATION SEXUELLE POUR LE NOUVEAU MILLÉNAIRE

Mise en scène : Jiří Hajdyla

L’année 1999, juste quelques semaines avant la fin supposée du monde. Trois amis de dix-sept ans et les débuts de la vie sexuelle. So et Oli se font la promesse de faire l’amour avant la fin du monde. Mais ils rencontrent Ben qui s’immisce irrémédiablement entre eux.

“J’ai une érection. J’arrête de pisser.
On frenche. Longtemps pis beaucoup. Contre le mur.
Elle me caresse à travers mes jeans.
Je passe ma main en dessous de sa jupe.
Elle est toute mouillée.
Faut dire qu’y pleut.”