Informace

Čí jsou všechny zákony a práva?
Čí je všechna minulost a sláva?
Čí jsou všechny ostudy a špína?
Že je máme, čípak je to vina?

Hebké tanečně divadelní hledání lidských práv a svobod

***

K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen
Každý je způsobilý mít práva

Sobota 16. 11. Studio ALTA /L. Tretiagová, O. Galuška, K. Gilová, D. Hoštová a TSL

18:00 Republika na nás čeká 

Retro jukebox umí roztančit zákony a práva naší stoleté republiky 

***

Svoboda pohybu a pobytu je zaručena
Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.

Neděle 17. 11. Korzo Národní + Knihovna Václava Havla /L. Tretiagová, O. Galuška, K. Gilová, D. Hoštová a TSL

12:00 + 17:30 Republika na nás čeká

Retro jukebox umí roztančit zákony a práva naší stoleté republiky

 ***

Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest,
dobrá pověst a chráněno jeho jméno

Pondělí 18. 11. Studio ALTA /L. Tretiagová, David Králík, Vera Christin Aehle a TSL

9:00 + 10:30 O kolečko jinak

Dílny a představení pro děti zaměřené na vzájemný respekt. Inscenace o lidské jinakosti je inspirovaná kamarádstvím dětí s herci s lehkým mentálním postižením.

16:00 Vkusukus a Zugvogel / VSTUPENKY

Hosté festivalu – studenti Duncan centre a Tanztheater Laborinth. Vkusvkus je recyklací všeho, co se osvědčilo.  Zugvogel jsou příběhy o odcházení a návratech, o setkávání a ztrácení se z očí… o pocitu štěstí ze svobody bez hranic, která se nachází někdy vně a někdy uvnitř každého z nás. Tanečně-divadelní představení napříč generacemi.

***

Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám
Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena

Úterý 19. 11. Studia ALTA /L. Tretiagová, Marta Trpišovská, Mamapapa a TSL

9:00 Krabat

10:30 Krabat

13:00Krabat

Staro-lužická legenda o moci, manipulaci a cestě za svobodou

***

Jen soud rozhoduje o vině a trestu

Středa 20. 11. Studio ALTA /L. Tretiagová, J. Kudláč a TSL

9:00 Putování ve větvích

10:30 Putování ve větvích

Pohádka s ekologickým tématem

***

Každý má právo na život
Každý má právo na ochranu zdraví

Čtvrtek 21. 11. Studio ALTA / L. Tretiagová, Dora Hoštová, T. Tretiagová, O. Galuška a TSL

9:00 Bratři

10:30 Bratři

14:00 Bratři

Příběh o přátelství silnějším než smrt

***

Každý má právo na vzdělání

Pátek 22. 11. Studio ALTA / L. Tretiagová, M. Doubrava, Lea Švejdová a TSL

9:00 Hodně malá čarodějnice

10:30 Hodně malá čarodějnice

Pohádkový příběh o tom, jak se rozhoupat ke zdravému vzdoru vůči autoritám

***

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny
Cenzura je nepřípustná

Sobota 23. 11. Studio ALTA /Lenka Tretiagová, O. Galuška, J. Čtvrtník, T. Tretiagová, D. Králík, J. Bártová a TSL

14:00 – 18:00 Taneční studio Light pro republiku! / VSTUPENKY

Workshop bude inspirovaný Ústavou ČR, konkrétně Listinou základních lidských práv a svobod. Smyslem workshopu bude, aby děti nejen obsah jednotlivých vybraných zákonů pochopily, ale aby si na vlastní kůži vyzkoušely, zda ví, jak svá práva prosadit v rámci demokratického ústavního pořádku.

Smršť příběhů a osobního nasazení při pozitivním prosazení lidských práv a svobod ve společnosti

***

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena

Neděle 24. 11. Studio ALTA / Monika Drdová, Lenka Tretiagová, O. Galuška, soubor Ujeto a TSL

15:00 koncert pro Neratov

16:00 Jít za svým snem / VSTUPENKY

Pozitivní demonstrace lidských práv!

***

REZERVACE JSOU NUTNÉ, PROTOŽE KAPACITA SÁLŮ JE OMEZENA

NA SCÉNĚ SE BĚHEM VĚTŠINY DÍLEN A INSCENACÍ DĚTI I DOSPĚLÍ POHYBUJÍ NABOSO, během interaktivních programů děti sedí na zemi

www.tanecnistudiolight.cz

 www.divadlosebou.com