Termíny

08.07.2023 / 18:00

Informace

Dům výzkumu je dvanáctidenní rezidenční program, který je koncipován jako sdílený prostor a laboratoř pro tři individuální umělce a jejich výzkum. Slouží především procesům v první fázi pátrání, experimentování a vytváření materiálů. Poskytuje možnost hlubšího ponoření se (nebo naopak vynoření) z uměleckého výzkumu, funguje jako prostředek k hledání nových rovin vlastní umělecké praxe.


V letošním roce obývají Dům výzkumu Jiří Šimek, Katrīna Dūka [Riga] a Rodridgo Batista [Gent], tři tvůrci a tvůrkyně se silnou divadelní zkušeností. Ve své společné události, která zavřší rezidenční pobyt, se s vámi podělí o své současné výzkumy, metodologie, pozorování a praxe.

Jiří Šimek ve své práci napojuje výzkum na improvizaci a experimenty, ze kterých se postupně krystalizuje forma. Charakteristickým rysem tvorby je kromě kombinace vyjadřovacích prostředků (pohyb, slova, zvuk) i důraz na přítomnost diváka a performera, na jejich vzájemný vztah tady a teď, obnaženost a jednoduchost sdělení. V Domě výzkumu hledá cestu, jak pracovat s jazykem během improvizace. Cítí, že ve vyřčených slovech je magie, a ta by se měla používat velmi obezřetně.
www.ufftenzivot.cz

Katrīna Dūka je umělkyně, jejíž praxe se pohybuje na průsečíku performance & feministického nového materialismu. Zabývá se politikou těla, queerness a vyprávěním. Během rezidence naváže na svůj probíhající výzkum o deviantní (podvratné) feminitě jako vzdoru proti narativům normativního ženství. Katarīna proplétá Deluzeho myšlenku „stávání se“ a bdsm praktiky „pony play“. Vytváří tak prostor pro intimitu a transformační setkání s Jinakostí (skrze setkání s jinými těly a s jinakostí sebe sama).

Rodrigo Batista je původem brazilský tvůrce a učitel žijící mezi Nizozemskem a Belgii. V jádru jeho práce je důraz na „performing political statements“, na přímé a explicitní sdělení adresované současné světové politice. Skrze Dům výzkumu rozvíjí svou metaforu „únosu“ jako uměleckého překladu kolonialismu. Jsme „uneseni“ strukturami, identitami, historií, poetikou, nadřazeností, nespravedlností, morálkou, ideologiemi, trendy, vyčerpáním, … Ve Studiu ALTA se ponořuje do idei „uvězněné identity“ skrze studium kultu(ry) Narcisicsmu.
https://www.portfoliorodrigobatista.com/


VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ