Termíny

01.06.2022 / 18:00

Informace

𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘞𝘢𝘺𝘴 𝘰𝘧 𝘋𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 je reakcí na stále zvyšující se tlak na produktivitu v uměleckém prostředí stejně jako na vynucovanou individualizaci jednotlivých procesů a globálních krizí, které nás jako jednotlivce*jednotlivkyně činí bezmocnými. 𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘞𝘢𝘺𝘴 𝘰𝘧 𝘋𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 si přeje být místem, kde naše individuální problémy můžeme řešit kolektivně, vytvářet struktury podpory, hledat strategie přežití a způsobů vztahování se k ostatním. Místem, kde můžeme společně psát granty, předávat si kontakty a zkušenosti, pomáhat si v řešení jednotlivých úkolů, organizovat a koordinovat naše aktivity, sdílet neúspěchy i naděje, aktivovat potenciál našeho společného úsilí a hledat průsečíky, kde se naše individuální aspirace-problémy-přání mohou stát kolektivními.
𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘞𝘢𝘺𝘴 𝘰𝘧 𝘋𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 operuje na půdorysu měsíčního setkání, jehož program bude utvářen na zákaldě aktuálních potřeb artikulovaných všemi příchozími. Vstup je samozřejmě bezplatný, ale plánujeme v rámci procesu vytvořit Common Wallet, sdílenou peněženku, do níž může kdokoliv přispět a jejíž zdroje mohou být použity k jakýmkoliv účelům, které budou odsouhlaseny přítomnými.
Třetí setkání bude věnováno společným přemýšlením o systému, v němž fungujeme, strategiím etického hackování [možnostem, jak docílit, aby systém pracoval pro nás, nikoliv proti nám] a budeme hledat způsoby, jak si pomoct s ohledem na blížící se přihlášky grantů Hlavního města Prahy.
Komunikačním jazykem angličtina s možností bilingvního překladu. 𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘞𝘢𝘺𝘴 𝘰𝘧 𝘋𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 je facilitováno kurátorem Studia ALTA Petrem Dlouhým ve spolupráci s dočasně vzniklou komunitou.

Harmonogram dalších setkání
03/07 – 18:00-21:00
02/08 – 18:00-21:00
FB událost

VSTUP ZDARMA. Pokud plánujete přijít, informujte o své účasti emailem petr@altart.cz nebo skrze SMS +420 731 468 447.