Termíny

02.07.2022 / 16:00

Informace

𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘞𝘢𝘺𝘴 𝘰𝘧 𝘋𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 je reakcí na stále zvyšující se tlak na produktivitu v uměleckém prostředí stejně jako na vynucovanou individualizaci jednotlivých procesů a globálních krizí, které nás jako jednotlivce*jednotlivkyně činí bezmocnými.

~𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘞𝘢𝘺𝘴 𝘰𝘧 𝘋𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 si přeje být místem, kde naše individuální problémy můžeme řešit kolektivně, vytvářet struktury podpory, hledat strategie přežití a způsobů vztahování se k ostatním. Místem, kde můžeme společně psát granty, předávat si kontakty a zkušenosti, pomáhat si v řešení jednotlivých úkolů, organizovat a koordinovat naše aktivity, sdílet neúspěchy i naděje, aktivovat potenciál našeho společného úsilí a hledat průsečíky, kde se naše individuální aspirace-problémy-přání mohou stát kolektivními.

~

𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘞𝘢𝘺𝘴 𝘰𝘧 𝘋𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 operuje na půdorysu měsíčního setkání, jehož program bude utvářen na zákaldě aktuálních potřeb artikulovaných všemi příchozími.
Čtvrté setkání bude koncipováno jako cooking session, kde každý participant je vyzván, aby přinesl jednu až dvě libovolné suroviny. Proces vymýšlení jídla a sdílení receptů pro nás bude principem, jak zrcadlit vytváření vztahů a meziborové spolupráce v uměleckém provozu. Na základě výsledné večeře se pak budeme učit o zdrojích, které potřebujeme ve svých praxích.

~

Komunikačním jazykem angličtina s možností bilingvního překladu. 𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘞𝘢𝘺𝘴 𝘰𝘧 𝘋𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 je facilitováno kurátorem Studia ALTA Petrem Dlouhým ve spolupráci s dočasně vzniklou komunitou.

Harmonogram dalších setkání
02/07 – 16:00-19:00
02/08 – 18:00-21:00

Pokud plánujete přijít, informujte o své účasti emailem petr@altart.cz nebo skrze SMS +420 731 468 447.

~

FB událost