Termíny

03.06.2023 / 19:30

Informace

THE LAUGHING GAME je taneční sólo zkoumající somatiku smíchu. Choreografická pocta, která oslavuje smích jako akt lidské sounáležitosti a empatie. Detailním rozborem a rozpitváním tělesnosti smíchu odhaluje širokou škálu emocí, které jsou smíchu vlastní, jeho nakažlivou sílu a osvobozující účinek. Smích bude ztvárněn jako fyzický projev velké škály velmi smíšených pocitů, odpoutáním se od běžného nahlížení na smích pouze jako na legraci.

Diváci vstoupí do existenciálního, ne vždy racionálního zobrazení lidského stavu, jež kolísá mezi divokým a absurdním, zábavným a vážným. Umělkyně zve na meditativní a osvobozující cestu prostřednictvím podmanivých sil smíchu. Dílo nerozlišuje jen smích a humor, ale také odděluje formu a zvuk smíchu od záměru a sociálního kontextu, které smích má v každodenním životě.

THE LAUGHING GAME používá práci s tělem stejně tak jako práci s hlasem k vyprávění o smíchu jako tělesném stavu, míchaje zvuk a jiskřivý pocit. Osciluje tak mezi tancem, instalací a koncertem. Dílo je prožíváno v těsné blízkosti, aby se aktivovala fyzická empatie publika, které je zváno ke sdílení prostoru představení s performerkou pohybující se mezi diváky. Umělkyně a diváci tak splynou, a dojde ke zviditelnění každého jednotlivce, vzájemnému pozorování a možnosti zažít pocit, že každý je součástí představení. Dílo se tak ocitá na hraně interaktivity, kdy se diváci mění v účastníky pouhou svou přítomností, aniž by byli žádáni udělat cokoliv konkrétního. Jsou zváni, aby přispěli do představení svými bezprostředními a nefiltrovanými reakcemi.

THE LAUGHING GAME je poctou smíchu – oslavou jeho funkcí a specifik.

Koncept, choreografie a tanec: Antoinette Helbing (Kodaň)
Zvuk: Niels Bjerg
Osvětlení: Carina Backmann Persson
Kostýmy: Inbal Lieblich

Délka: 30 min