Informace

𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐒𝐒𝐈𝐍𝐆𝐒 2021 ▪▪▪
/ 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐫𝐭 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 / 19.07. – 22.07.
STUDIO ALTA – HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA – PUBLIC SPACE
⋯ 𝘧𝘰𝘳 𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘤𝘳𝘰𝘭𝘭 𝘥𝘰𝘸𝘯 ⋯
▎Performance Crossings 2021 je pátým ročníkem mezinárodního festivalu performance artu.
••• V květnu 2021 jsme se spolu s lokálními umělci*umělkyněmi v rámci první fáze festivalu zaměřili na znovunalezení společného prostoru a našich schopností věnovat pozornost živému umění a sobě navzájem.
••• Druhá fáze festivalu se koná v červenci a bude soustředit na mezinárodní shledání a na přesahy, které umožňuje setkání s tvorbou umělců*umělkyň přicházejících z různorodých kulturních prostředí. Možnost překročit geografické hranice, ukotvovat nadnárodní sítě, hledat průsečíky mezi praxemi vycházejícími z odlišných kontextů a v rámci festivalového časoprostoru vytvořit dočasnou, vzájemně se obohacující komunitu, je jedním z hlavních pilířů festivalu.
••• 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐒𝐒𝐈𝐍𝐆𝐒 2021 ▪▪▪ international je výsledkem více než rok a půl trvající spolupráce mezi kurátorským týmem a desítkou umělců*umělkyň z Ukrajiny, Švýcarska, Německa, Belgie, Irska a dalších zemí. Tato spolupráce je rámovaná spoluprožitím nejzásadnějších momentů pandemické situace i hledáním alternativních cest umělecké (re)prezentace na dálku. Celý proces a teoretická reflexe ročníku 2020 je archivována ve festivalové publikaci REMOTE PERFORMANCE ART.
▰ Rok 2021 je pro nás momentem, kdy se vztahy budované prostřednictvím digitálních platforem zhmotní ve fyzické interakci. Je zároveň milníkem v transformačním procesu nás jako umělců*umělkyň a kurátorů i festivalu samotného. V tomto časovém období bylo klíčové znovunalézt smysl a roli podobných performativních událostí i samotné fungování v kulturním časoprostoru.
••• Performance Crossings collective: Klaudie Osičková, Antonín Brinda, Petr Dlouhý, Mirek Buddha, Heidi Hornáčková
••• grafika: Anna Chrtková
••• kontakt: performance.crossings@gmail.com
◉ Spolupracující organizace: Studio Alta, Holešovická Šachta, Cross Club
◉ Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát Hlavního města Prahy, Art District 7, Státní fond kultury ČR, Česko-německý fond budoucnosti, Goethe Institut, Italský kulturní institut v Praze
◉◉◉ LINE-UP ◉◉◉
Aleks Slota [deu/pol]
Andriy Helytovych [ukr]
Anna Khvyl & Olesia Onykiienko [ukr]
Daniel Možnar [cze]
Jérémy Bocquet [fra]
John G. Boehme [can]
Kevin Senant [fra]
Leena Kela [fin]
Lucia Bricco [ita/grc]
Michiyasu Furutani [deu/jpn]
Nathalie Stirnimann & Stefan Stojanovic [che]
Patrick Morarescu [deu]
Paul Regan [irl]
Wathiq Al-Ameri [IRQ/CHE]
PROGRAM:

LINE_UP

___________________
MONDAY 19/7 ~ day 1

[LOCATION] : Strossmayerovo náměstí
map < > more info <

16:00-16:45 Alesia Yakubouskaya [cze]
17:00-17:30 Maria Komarova [cze]

[LOCATION] : Holešovická Šachta
map < > more info <

20:15-22:00 Daniel Možnar & col. – Zevnitř [cze]

____________________
TUESDAY 20/7 ~ day 2

[LOCATION] : Studio Alta
map < 

19:00-19:30 Leena Kela [fin]
20:00-21:00 Michiyasu Furutani [deu/jpn]
21:30-22:00 Kevin Senant [fra]

_______________________
WEDNESDAY 21/7 ~ day 3

[LOCATION] : Studio Alta
map < 

16:00-22:00 Andriy Helytovych [ukr]
18:00-19:30 John G. Boehme [can]
19:30-20:00 Nathalie Stirnimann & Stefan Stojanovic [che]
20:30-21:00 Aleks Slota [deu/usa]
21:20-22:00 Paul Regan [irl]

_____________________
THURSDAY 22/7 ~ day 4

[LOCATION] : Studio Alta
map < 

19:00-19:30 Wathiq Al-Ameri [irq/che]
19:30-19:50 Jérémy Bocquet [fra/bel]
20:15-21:45 Lucia Bricco [ita/grc]
21:00-22:00 Olesia Onykiienko & Anna Khvyl [ukr]

ENG:
▎Performance Crossings 2021 is the fifth edition of an international festival of performance art.
••• In May 2021, during the first phase of the festival, together with local artists we focused on rediscovering a common space and our ability to pay attention to living art and each other.
••• The second phase of the festival taking place in July will focus on the international reunion and the overlaps that allow for encounters with the work of artists coming from diverse cultural backgrounds. The ability to cross geographical boundaries, anchor transnational networks, search for intersections between practices based on different contexts, and create a temporary, mutually enriching community within the festival’s space-time, is one of the main pillars of the festival.
••• 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐒𝐒𝐈𝐍𝐆𝐒 2021 ▪▪▪ International is the result of more than a year and a half of collaboration between a curatorial team and a dozen artists from Ukraine, Switzerland, Germany, Belgium, Ireland and other countries. This cooperation is framed by the coexistence of the most fundamental moments of the pandemic situation as well as by the search for alternative ways of artistic (re)presentation at a distance. The whole process and theoretical reflection of the year 2020 is archived in the festival publication REMOTE PERFORMANCE ART.
▰ For us, the year 2021 is a moment when the relationships we have built through digital platforms will materialize in physical interaction. It is also a milestone in the transformation process of the artists and curators, and of the festival itself. This period of time is crucial for rediscovering the meaning and role of similar performative events and for resuming functioning in cultural space-time.
••• Performance Crossings collective: Klaudie Osičková, Antonín Brinda, Petr Dlouhý, Mirek Buddha, Heidi Hornáčková
••• graphics: Anna Chrtková
••• contact: performance.crossings@gmail.com
◉ Collaborating organizations: Studio Alta, Holešovická Šachta, Cross Club
◉ Financial support: Ministry of Culture of the Czech Republic, City of Prague, Art District 7, State Fund for Culture of the Czech Republic, Czech-German Future Fund, Goethe Institute, Instituto di Cultura Italiana Praga

► INFORMACE PRO DIVÁKY

Prosíme o dodržování aktuálních hygienických opatření.

FB: https://www.facebook.com/events/478085423260114

● V roce 2021 jsou všechny akce v ALTĚ zdarma! ●

V době pandemie jsme neměli možnost se s vámi potkávat osobně a otevřít ALTU široké veřejnosti. Teď, když je to možné, vám proto chceme být ještě blíž. Rozhodli jsme se, že na naše programy v roce 2021 nebudeme vybírat žádné vstupné, aby mohl přijít opravdu každý. Kulturu všem!