Umělecká platforma Karavana je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem umělecky činných osobností, který vznikl pro sdílení tvorby, kulturních a duchovních hodnot. Spolek pořádá víkendové akce, workshopy, prezentace, symposia, výstavy, projekce a další aktivity pro vzájemnou inspiraci a reflexi tvorby.

Tvořit, dívat se, poslouchat, hrát – žít uměním je něco, co spojuje mnoho lidí. My však sdílíme i víru v jediného Boha a s tím i touhu propojit tento životní postoj s kvalitní soudobou tvorbou. Chceme těžit z různosti oborové, žánrové, denominační, vkusové. Tvořit vedle sebe nebo spolu, diskutovat, provokovat se, nasírat se, modlit se.

https://karavana.site/ 
Facebook
Instagram